Inhoud

Het Instituut voor Internationale Vakbondssamenwerking ISVI, de vzw voor internationale vakbondssamenwerking ondersteund door het ABVV, werft aan:

Administratief en boekhoudkundig medewerker

(m/v/x, 1 VTE, vast contract)

In samenwerking met de financiële diensten van het ABVV sta je in voor de opvolging van de boekhoudkundige en financiële processen van de vzw. In deze hoedanigheid begeleid en overzie je het werk van de projectbeheerders op het specifiek gebied van financieel beheer, en verzeker je het dagelijks goed financieel beheer van de vzw.

Je werk kadert voornamelijk binnen het gemeenschappelijk programma Waardig Werk 2022-2026, dat medegefinancierd wordt door de DGD.

Belangrijkste taken

 • Verwerken, opvolgen en beheren van alle financiële operaties die in het kader van de uitvoering van de projecten worden uitgevoerd (facturen, kredietkaartafschriften, verzekeringen, enz.)
 • Controleren en afwerken van de financiële kwartaal- en jaarverslagen van de projectbeheerders
 • Meewerken aan de voorbereiding (aanvragen voor per diem, enz) en financiële opvolging (onkostennota’s, terugbetalingen, enz.) van dienstreizen
 • Meewerken aan het opstellen van jaarlijkse actieplannen voor de verschillende projecten
 • Toezien op de opvolging en uitvoering van de budgetten van de verschillende projecten
 • Uitvoeren van een regelmatige analyse van de financiële gegevens van de verschillende projecten en de projectbeheerders tijdig waarschuwen om financiële risico’s te beperken
 • Bijdragen aan een voortdurende evaluatie van de huidige financiële instrumenten/methoden/processen en de toepassing ervan, en waar nodig aanbevelingen doen 
 • Klasseren en archiveren van alle financiële documenten
 • Deelnemen aan en volgen van de vergaderingen, groepen en interne en externe platformen (NGO-Federatie, ACODEV, DGD) die betrekking hebben op het financieel beheer

Vereiste vaardigheden

 • Grondige kennis van boekhouding, financieel en budgettair beheer, bij voorkeur bij een vzw die subsidies ontvangt
 • Bachelordiploma, idealiter in boekhouding of gelijkwaardige ervaring
 • Minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie, bij voorkeur in een verenigingsstructuur
 • Ervaring in het veld is een pluspunt
 • Zeer goede kennis van MS Office (voornamelijk Excel)
 • Interesse in thema’s als ontwikkelingssamenwerking en vakbonds- en politieke analyse
 • Organisatorische en schriftelijke vaardigheden, vermogen om goed samen te vatten en duidelijk en doeltreffend te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • Sociaal vaardig en teamplayer
 • Zelfstandig en proactief kunnen werken
 • Kennis van de tweede landstaal. Kennis van het Engels of het Spaans is een troef
 • Zin voor initiatief, creatief, goed georganiseerd, goed aanpassingsvermogen en goede sociale vaardigheden

Aanbod

 • Een multidisciplinair en dynamiek team en omgeving
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Extralegale voordelen

Sollicitaties voor 6 november richten aan aanwervingen@abvv.be.

 

Jouw kwaliteiten zijn belangrijker dan jouw geslacht, leeftijd, handicap of origine.