Betere loontransparantie: welke vooruitgang voor gelijkheid v/m in België?

29 April 2021, 16:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Webinar

Simultaanvertaling (Nederlands-Frans-Engels)

 

Op 4 maart 2021 heeft de Europese Commissie haar voorstel tot richtlijn gepubliceerd over de loontransparantie met oog op de bestrijding van de genderloonkloof (zie https://bit.ly/3gFvc6A).

Het Europees Verbond van Vakverenigingen (ETUC) vindt dat het voorstel van richtlijn heel wat goede principes bevat zoals de vermindering van de geheimhouding rond lonen en de aandacht voor loonongelijkheid. Maar ETUC is teleurgesteld dat de  instrumenten ontoereikend zijn en een bedreiging vormen voor de vrouwen en vakbonden die willen strijden voor gelijk loon. (zie https://bit.ly/2S8Dgmp)

Deze webinar heeft als doel om dit voorstel van richtlijn bekend te maken bij de vakbonds- feministische militanten en om een vakbondsstrategie uit te werken om de richtlijn te verbeteren (door middel van amendementen van leden van het Europees Parlement en van de ministers van de Belgische regering). Met dit webinar willen we dan ook de feministische mobilisatie lanceren voor een Europese richtlijn die de loonkloof echt bestrijdt, om zo ook aan te zetten tot een hervorming van de Belgische Wet op loongelijkheid van 2012 (gepland door de regering De Croo).

 

Programma

 

16u-16u10: Onthaal door Fabian MEULENYSER van CEPAG Brussel

Inleiding door Dominique FERVAILLE, voorzitster Vrouwencomité Eliane Vogel-Polsky

 

16u10-16u25: Tussenkomst van Esther LYNCH, adjunct-secretaris-generaal van het Europees Verbond van Vakverenigingen (ETUC) en Aline BRÜSER, ETUC-consulente: het ontstaan en de procedure van het voorstel van richtlijn voor loontransparantie, de evaluatie en de amendementen van ETUC.

 

16u25-16u40: Interventie van Véronique DEBAETS, Raadgeefster bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen:

evaluatie van het ontwerp van de Europese richtlijn. Beantwoordt dit voorstel van richtlijn aan de bevindingen van het Belgische loonkloofrapport? Kan dit voorstel de aanzet geven voor de geplande hervorming van de wet van 2012? Welke amendementen (van de Belgische regering, het Europees Parlement,…) zijn nodig om het voorstel van richtlijn te verbeteren?

 

16u40-16u55: Tussenkomst van Miranda ULENS, Algemeen secretaris van het ABVV:

het standpunt van het ABVV over gelijke verloning voor mannen en vrouwen, het belang van loontransparantie om de loonkloof te verkleinen en de verbetering van de wet van 2012, het belang van een verhoging van het minimumloon en de ontwerp-richtlijn inzake het minimumloon

 

16u55- 17u10Vragen aan de sprekers en reacties.

 

17u10-17u30Debat over de Europese en Belgische vakbondsstrategie ter verbetering van het voorstel van richtlijn inzake loontransparantie (via het Europees Parlement en de lidstaten) en ter bestrijding van de loonkloof in de ondernemingen en overheidsdiensten

Links en downloads