Inhoud

Het federaal ABVV werft aan:

1 Directeur Informaticadienst (v/m/x) 

                                                 

Doel van de functie

Optimaal en conform de budgetten alle aspecten van ICT, infrastructuur en aanverwante softwaretoepassingen beheren om te garanderen dat ze operationeel, performant en betrouwbaar zijn voor alle eindgebruikers, en de dienst leiden, meer bepaald door toe te zien op de taken van de medewerkers en het beheer van lopende projecten. De ABVV beslissers bijstaan met toekomstgerichte visies op het vlak van informatica. Op een participatieve manier gestalte geven aan een toekomstig, modern ABVV.

 

Profiel / Aard van de activiteiten & verantwoordelijkheden

 De informatica-infrastructuur en de softwaretoepassingen zodanig beheren dat de dienstverlening van het ABVV aan zijn leden gegarandeerd correct verloopt en zich ervan verzekeren dat de eindgebruikers van het ABVV hun taken doeltreffend kunnen uitvoeren (meer dan 1.000 gebruikers verspreid over heel België)

 • De lopende projecten beheren, en meer bepaald de omzetting van RPG-toepassingen naar moderne programmeer- en database-omgevingen (oa Java-toepassingen), en dit vertrekkende vanuit de bestaande AS400-context
 • Verzekeren dat de informaticatoepassingen zo accuraat mogelijk en permanent de voorschriften van de wetgeving inzake de betaling van de werkloosheidsuitkeringen reproduceren. 

 

Belangrijkste taken:

 • Coördineren, inspireren en coachen van een team van meer dan 20 interne medewerkers
 • Het selecteren en opvolgen van externe IT consultants die voor korte of langlopende projecten, in regie ingezet worden op specifieke projecten.
 • De ABVV informaticabehoeften proactief inventariseren in overleg met de ABVV beslissers, de diensthoofden van andere ABVV diensten en informaticaverantwoordelijken van de gewestelijke afdelingen van het ABVV, de centrales en eindgebruikers van de diverse entiteiten.
 • Een strategisch plan opstellen met meetbare doelen voor de informaticabehoeften en investeringsvereisten op korte en lange termijn.  
 • Meetpunten ontwikkelen waardoor het prestatievermogen van de ABVV informatica, de geleverde diensten en de interne werking van de federale informaticadienst objectief kan geëvalueerd worden.
 • Technische oplossingen zoeken of ondersteuning verzekeren in overleg met de eigen informatici en informaticaverantwoordelijken van de andere afdelingen van het ABVV, de centrales of met de leveranciers.
 • Haalbaarheidsstudies uitvoeren, adviezen formuleren en lastenboeken opstellen.
 • De jaarlijkse informaticabegroting opstellen, de opvolging ervan verzekeren, ze  superviseren en er verantwoording voor afleggen.
 • Kennis verzamelen en advies inwinnen bij experten, leveranciers over nieuwe technologieën.
 • Contracten en licenties voor externe software en diensten onderhandelen en beheren.
 • De  ontwikkeling, aanpassing en kwaliteitscontrole van maatsoftware aansturen en opvolgen.
 • De invoering  van de aangekochte of in huis ontwikkelde software voorbereiden door impactanalyses, het plannen van  gebruikersopleidingen organiseren.
 • Het beheer van de volledige IT Infrastructuur (telecom, datacenter, afdelingsserverpark, client hard- en sofware) aansturen met als doel een toenemende bedrijfszekerheid en afnemende kosten te realiseren.
 • Het uitbouwen van een geformaliseerde, performante helpdesk die de interne diensten en eventueel op termijn ook IT diensten aan centrales levert.
 • Advies geven aan de informaticaverantwoordelijken uit de afdelingen en centrales m.b.t. hun technische behoeften en problemen.

 

Vereiste vaardigheden

 • Een universitair diploma in een informaticarichting of een ander universitair diploma of gelijkgestelde ervaring. Minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie van een informaticadienst
 • Managerscapaciteiten noodzakelijk.
 • De IBM AS400-omgeving kennen en vertrouwd zijn met RPG, Java en/of andere moderne programmeeromgevingen.
 • Goede kennis van hedendaagse telecomtechnologie (TCP/IP).
 • Grondige kennis van  van de Microsoft platformen voor server en client zijde.
 • Inzetbare ervaring met projectbeheer en het leiden van een team.
 • Sterke analytische, synthetische geest, talent voor planning en het schrijven van beleidspapers en het presenteren ervan.
 • Empathisch, assertief,  communicatief zijn. 
 • Beschikken over een groot Probleem- en conflictoplossend vermogen.
 • Perfect tweetalig FR-NL, goede kennis van het Engels. 

 

Ons aanbod:

Een contract van onbepaalde duur in een organisatie ten dienste van de werknemers en de uitkeringsgerechtigden met

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk loon
 • Een hospitalisatie- en groepsverzekering
 • Maaltijdcheques 
 • Terugbetaling van het openbaar vervoer
 • Toegang tot een uitgebreid opleidingsplan

 

Sollicitaties (CV + motivatiebrief) te richten aan: aanwervingen@abvv.be 

 

Uw kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan uw geslacht, leeftijd, handicap, origine of diploma’s