Belgisch vakbondsforum - de Europese verkiezingen onder de loep

01 April 2019, 09:00
Inhoudstype
Agenda
Description

De Europese werknemers, ambtenaren, jongeren, gepensioneerden, mensen die aangewezen zijn op een uitkering.. We hebben allemaal 1 ding gemeen. We hebben allen een sterk sociaal Europa nodig dat een betere levensstandaard garandeert voor haar burgers. Een sociaal Europa dat streeft naar een meer inclusieve, eerlijke en gelijke samenleving.

Eén etappe om die gezamenlijk doel te bereiken, is de implementering van de Europese pijler van sociale rechten en van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze moeten de hoekstenen zijn van het beleid van de Europese instellingen tijdens de volgende legislatuur en de leidraad vormen voor de ‘Europa 2020-2030 strategie’.

Met het oog op de Europese verkiezingen van 26 mei, organiseren het ACV, de ACLVB en het ABVV een vakbondsforum in de gebouwen van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Symbolisch de locatie bij uitstek om samen na te denken over en te werken aan een gemeenschappelijke sociaal en economische visie.

Met het vakbondsforum willen we onze militanten bewustmaken van wat er op 26 mei op Europees vlak op het spel staat. Evenzeer willen we de Belgische kandidaten interpelleren over een aantal prioriteiten die de 3 vakbonden naar voor schuiven. Die interpellatie zal de vorm aannemen van '10 engagementen voor kandidaten bij de Europese verkiezingen'. Aan de aanwezige kandidaten wordt gevraagd om voor elk voorstel een standpunt in te nemen en om zich derhalve ook te verbinden om deze tijdens de volgende legislatuur te verdedigen.

Hebben reeds toegezegd aanwezig te zullen zijn: Paul Magnette, Kathleen Van Brempt, Saskia Bricmont, Petra De Sutter, Kris Peeters, Olivier Chastel, Benoit Lutgen en Guy Verhofstadt.

Praktisch

 • maandag 1 april 2019 - 9u tot 14u
 • Europees Economisch en Sociaal Comité, Belliardstraat 99 te 1040 Brussel
 • Programma
  • 9u Inleiding en balans afgelopen legislatuur Miranda Ulens (ABVV)
  • 9u10 Europa vandaag, welke uitdagingen voor een meer rechtvaardig en sociaal Europa voor werknemers – Luca Visentini (Europees Vakverbond)
  • 9u30 Presentatie vakbondsprogramma – 10 engagementen Marie-Hélène Ska (ACV)
  • 9u45 Reacties van vertegenwoordigers Belgische partijen sp.a, PS, Ecolo, Groen, Open vld, MR, CDh en CD&V
  • Pauze
  • 11u30 Debat met Belgische kandidaten en interpellaties militanten
  • 12u50 Slotwoord Olivier Valentin (ACLVB)
  • 13u-14u Lunch

Links en downloads