November 2010
Image
Vakbond ABVV | Rol arbeidsgeneesheer bij uitvoeren alcohol en/of drugtesten

In 10 vragen en antwoorden overlopen we de opdrachten van een arbeidsgeneesheer bij preventief gezondheidsonderzoek en de waarborgen voor het privéleven van werknemers.

November 2010
Image
Vakbond ABVV | Sociaal-Economische Barometer 2010

Aan de hand van cijfers inzake armoede, loon, inkomen, werkgelegenheid, sociale zekerheid, productiviteit, loonkost, overheidsfinanciën, energie en klimaat maken we de balans op van ons sociaal model en de economie.

Januari 2010
Image
10 vragen over cao 100

Bedrijven moeten samen met vakbonden een preventief alcohol- en drugsbeleid uitwerken, stelt cao 100. Wat zijn de uitgangspunten van zo’n beleid? Mag de werkgever medewerkers onderwerpen aan een ademtest?