November 2012
Image
Vakbond ABVV | Eindeloopbaan

Met deze brochure willen we je wegwijs maken in de mogelijkheden om minder te werken of te stoppen met werken op het einde van de loopbaan.

mei 2012
Image
Vakbond ABVV | Index: voordelen versus vooroordelen

Hoe werkt onze index? Wat zijn de voordelen van ons indexsysteem, de automatische indexering? We ontkrachten de vooroordelen en beoordelen alle voorstellen om onze index te hervormen. Alle argumenten om de index te verdedigen op 20 blz. 

Januari 2012
Image
Vakbond ABVV | Sociaal-Economische Barometer 2011

Aan de hand van cijfers inzake armoede, loon, inkomen, werkgelegenheid, sociale zekerheid, productiviteit, loonkost, overheidsfinanciën, energie en klimaat maken we de balans op van ons sociaal model en de economie.