December 2021
Image
Sociaal-economische barometer 2021

De sociaal-economische barometer 2021 probeert de cijfers aan te leveren om een stand van zaken op te maken. Waar staan we als samenleving, bijna twee jaar na de start van de coronacrisis? Wat zijn de structuren en wie zijn de mensen die ons als samenleving recht houden? Waar tonen we ons als samenleving kwetsbaar? Wie valt door de mazen van het net? En wat zijn de kansen en opportuniteiten die we moeten grijpen om beter uit deze crisis te komen.

 

November 2021
Image
Syndicalist geen crimineel

Het is aan ons om sociale vooruitgang te bewaken, want die is er echt niet vanzelf gekomen. We hebben daar in het verleden soms zwaar voor moeten onderhandelen en nog vaker actie gevoerd én gestaakt. En wie denkt dat sociale verworvenheden voor altijd zijn, is eraan voor de moeite. We moeten dat goed beschermen en indien nodig, moeten we opnieuw de straat op om duidelijk te maken wat onze rechten zijn.

November 2021
Image

Hierin vind je 24 praktische tips voor de bedrijfsrevisor,het ondernemingshoofd en de werknemersvertegenwoordiger.

November 2021
Image
cover generieke gids november 2021

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug) te werken. Als vakbond zien we er op toe dat de werkgever de richtlijnen respecteert, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers gewaarborgd wordt. Hier vind je de recentste versie van november 2021.

Oktober 2021
Image
praktische handleiding collectieve actie

Het stakingsrecht is een grondrecht dat juridisch erkend wordt in verschillende verdragen en in het Belgische recht. Via deze handleiding willen we militanten, vakbondsafgevaardigden en secretarissen tijdens actiedagen helpen om elke collectieve actie zo effectief mogelijk te laten verlopen.

mei 2021
Image
© ABVV - Shutterstock

In 1996 werd de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen aangenomen. Deze loonnormwet was bedoeld om de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven veilig te stellen. Om meerdere redenen vragen de vakbonden de herziening van de Wet van ’96.

Maart 2021
Image
de loonkrant

Wanneer moet loon op je rekening staan? De index, hoe werkt dat eigenlijk? Welke vervoerskosten kun je terugbetaald krijgen? En heb je recht op
een eindejaarspremie? Hier vind je alvast de belangrijkste vuistregels.