RSS http://abvv.be/index.php/ nl Hoe (on)gezond is je onderneming? http://abvv.be/index.php/423322 <p>Vakbondsvertegenwoordigers in ondernemingsraden (OR) worden regelmatig geconfronteerd met economische en financiële bedrijfsgegevens.</p> Augustus 2022 pieter.staes@abvv.be http://abvv.be/index.php/Hoe%20%28on%29gezond%20is%20je%20onderneming Pensioenen: hoe zit het nu? http://abvv.be/index.php/423312 <p>Nu de regering de pensioenhervorming voorbereidt, maakt het ABVV – in tien vragen en antwoorden – de stand van zaken op over de pensioenen: leeftij</p> Juli 2022 pieter.staes@abvv.be http://abvv.be/index.php/Pensioenen%3A%20hoe%20zit%20het%20nu 10 werven voor de komende 4 jaar http://abvv.be/index.php/423294 <p>Het ABVV gaat voor meer solidariteit en gelijkheid na corona.</p> Juni 2022 pieter.staes@abvv.be http://abvv.be/index.php/10%20werven%20voor%20de%20komende%204%20jaar Onze rechten, onze strijd - vakbondsvrijheden ABVV http://abvv.be/index.php/423287 <p>De democratie, zowel politiek als economisch, blijft kwetsbaar.</p> Juni 2022 pieter.staes@abvv.be http://abvv.be/index.php/Onze%20rechten%2C%20onze%20strijd%20-%20vakbondsvrijheden%20ABVV Syndicalist geen crimineel http://abvv.be/index.php/423260 <p>Het is aan ons om sociale vooruitgang te bewaken, want die is er echt niet vanzelf gekomen.</p> mei 2022 pieter.staes@abvv.be http://abvv.be/index.php/Syndicalist%20geen%20crimineel%20 Jullie hebben rechten // Onderaannemer = volwaardige werknemer http://abvv.be/index.php/423227 <p class="Pa0">Sociale dumping is het geheel aan praktijken dat door sommige werkgevers wordt toegepast om ‘kosten’ en ‘lasten’ tot een strikt minimum</p> Maart 2022 pieter.staes@abvv.be http://abvv.be/index.php/Jullie%20hebben%20rechten%20//%20Onderaannemer%20%3D%20volwaardige%20werknemer Ik engageer mij in mijn Europese ondernemingsraad: de 10 onmisbare sleutels http://abvv.be/index.php/423218 <p>Deze brochure is bestemd voor de nieuw verkozenen in bestaande Europese ondernemingsraden (EOR). Met deze brochure in de hand zijn de werknemersver</p> Maart 2022 pieter.staes@abvv.be http://abvv.be/index.php/Ik%20engageer%20mij%20in%20mijn%20Europese%20ondernemingsraad%3A%20de%2010%20onmisbare%20sleutels Herstructureringen: handleiding voor delegees http://abvv.be/index.php/423214 <p>Een collectief ontslag is één van de meest ingrijpende en dramatische gebeurtenissen voor een vakbondsvertegenwoordiger.</p> Maart 2022 pieter.staes@abvv.be http://abvv.be/index.php/Herstructureringen%3A%20handleiding%20voor%20delegees Sociaal-economische barometer 2021 http://abvv.be/index.php/423160 <p>De sociaal-economische barometer 2021 probeert de cijfers aan te leveren om een stand van zaken op te maken.</p> December 2021 geeraard.peeters@abvv.be http://abvv.be/index.php/Sociaal-economische%20barometer%202021 De loonkrant http://abvv.be/index.php/423141 <p>Wanneer moet loon op je rekening staan? De index, hoe werkt dat eigenlijk? Welke vervoerskosten kun je terugbetaald krijgen?</p> November 2021 pieter.staes@abvv.be http://abvv.be/index.php/De%20loonkrant Praktische handleiding collectieve actie http://abvv.be/index.php/423136 <p class="Default">Het stakingsrecht is een grondrecht dat juridisch erkend wordt in verschillende verdragen en in het Belgische recht.</p> November 2021 pieter.staes@abvv.be http://abvv.be/index.php/Praktische%20handleiding%20collectieve%20actie De ondernemingsraad en de economische en financiële informatie http://abvv.be/index.php/423133 <p>Hierin vind je 24 praktische tips voor de bedrijfsrevisor,het ondernemingshoofd en de werknemersvertegenwoordiger.</p> November 2021 Daan.NELEN@abvv.be http://abvv.be/index.php/De%20ondernemingsraad%20en%20de%20economische%20en%20financi%C3%ABle%20informatie Generieke gids veilig werken november 2021 http://abvv.be/index.php/423131 <p>Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug</p> November 2021 Daan.NELEN@abvv.be http://abvv.be/index.php/Generieke%20gids%20veilig%20werken%20november%202021 De maximale loonmarge. Voorstellen voor hervorming van een kaduke wet http://abvv.be/index.php/418429 <p>In 1996 werd de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen aangenomen.</p> mei 2021 admin http://abvv.be/index.php/De%20maximale%20loonmarge.%20Voorstellen%20voor%20hervorming%20van%20een%20kaduke%20wet Sociaal-economische barometer 2020 http://abvv.be/index.php/401064 <p>Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we geen crisis gekend zoals deze aangericht door een onverwacht virus.</p> November 2020 admin http://abvv.be/index.php/Sociaal-economische%20barometer%202020 Eindeloopbaan: je rechten http://abvv.be/index.php/390941 <p>In deze beknopte brochure maken we je wegwijs in je rechten op het einde van je loopbaan.</p> Juli 2020 admin http://abvv.be/index.php/Eindeloopbaan%3A%20je%20rechten Ons vaccin tegen de sociale crisis - postcorona manifest http://abvv.be/index.php/390690 <p>Ontdek in dit postcorona manifest de concrete eisen van het ABVV. Ons vaccin? Werknemers hebben recht op meer waardering.</p> Juli 2020 admin http://abvv.be/index.php/Ons%20vaccin%20tegen%20de%20sociale%20crisis%20-%20postcorona%20manifest Het minimumloon: op te waarderen hoeksteen van ons sociaal model http://abvv.be/index.php/390229 <p>In deze brochure schetsen we de situatie van de laagste lonen.</p> Juli 2020 admin http://abvv.be/index.php/Het%20minimumloon%3A%20op%20te%20waarderen%20hoeksteen%20van%20ons%20sociaal%20model Sociale zekerheid: altijd beschermd http://abvv.be/index.php/367655 <p>Wat is onze sociale zekerheid? Hoe werkt deze sociale, solidaire en collectieve verzekering? Hoe wordt de sociale zekerheid gefinancierd?</p> Februari 2020 admin http://abvv.be/index.php/Sociale%20zekerheid%3A%20altijd%20beschermd 100 jaar Index in 10 kernpunten http://abvv.be/index.php/358464 <p>In 2020 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Belgische ‘Index der consumptieprijzen’, kortweg de index of CPI genaamd, het levenslicht zag.</p> December 2019 admin http://abvv.be/index.php/100%20jaar%20Index%20in%2010%20kernpunten