Samen op stap voor een echte legalisering van abortus

09 September 2018, 14:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Het ABVV roept ook op om op zondag 9 september mee op te stappen met de Vrouwenkaravaan voor een echte en volledige legalisering van abortus.

Overal ter wereld worden vrouwen gediscrimineerd, vooral inzake het moederschap en zwangerschapsafbrekingen. Een vrouw dwingen om haar zwangerschap tegen haar wil te volbrengen, is een democratie onwaardig. Evenzo het dreigen met een gevangenisstraf voor abortus. Het is hoog tijd om in België abortus werkelijk te legaliseren, los van elke religieuze of ideologische inmenging. De wet moet in de eerste plaats rekening houden met de ervaringen van vrouwen en zorgen voor goede medische omstandigheden, zonder moreel oordeel of minachting.

In België

In de Kamer is een debat aan de gang over het wetsvoorstel van Open VLD, MR, N-VA en CD&V over vrijwillige zwangerschapsafbreking. Wat op het eerste gezicht een goede stap leek om abortus te depenaliseren, blijkt weeral een kaakslag voor vrouwen die zich in deze situatie bevinden. Dezelfde sancties worden gewoon in een andere wet gegoten.

De wettelijke termijn van 12 weken blijft ongewijzigd, evenals de 6 dagen bedenktijd. Ook de sancties – gevangenisstraffen én geldboetes – voor zowel de artsen als de vrouwen die een abortus wensen, blijven bestaan als ze de termijnen en voorwaarden in dit wetsvoorstel niet respecteren.

Het ABVV eist de volledige depenalisering van abortus. Wij eisen respect voor het recht op abortus in België en de absolute keuzevrijheid van de vrouw, zonder enig strafrechtelijk gevolg. Het ABVV nam hieromtrent een specifieke motie aan op zijn congres van 2018. De wet moet prioritair rekening houden met de reële situatie van vrouwen en goede medische voorwaarden creëren, zonder te oordelen.

Check het event op Facebook

Map address

Links en downloads