Tax Justice Day 2020

28 Juni 2020, 00:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Op Tax Justice Day, de dag van de rechtvaardige fiscaliteit, voeren we actie voor eerlijke belastingen. Onze eisen? Grotere bijdrage van inkomsten uit kapitaal, meer transparantie en fiscale fairplay. De achterpoorten moeten dicht. Zeker nu, in deze coronatijden.

De coronacrisis is nu al de zwaarste economische crisis sinds de twee wereldoorlogen. Overheden zetten alle zeilen bij om een crisis zoals in de jaren 1930 te vermijden. De coronaput vergroot de sociale ongelijkheid die al heel sterk aanwezig was vóór de crisis. Het neoliberalisme en de ontmanteling van de openbare diensten werpt nu haar rotte vruchten af.

De gezondheidscrisis toonde het belang aan van goed gefinancierde openbare diensten, waaronder de gezondheidszorg. We moeten voorkomen dat er stringente besparingen worden doorgevoerd. Zeker met oog op de ecologische crisis die ons nog te wachten staat.

Rechtvaardige fiscaliteit zal hier dus een sleutelrol in spelen.

Daarom organiseren het FAN (Financieel Actie Netwerk) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) jaarlijks een 'Tax Justice Day'. Het ABVV is lid van deze netwerken en voert mee actie. Deze keer gebeurt dat enkel digitaal. 

De gezondheidscrisis toonde aan: iedereen moet zijn eerlijk deel van belasting betalen voor de financiering van openbare diensten en een rechtvaardige ecologische transitie. De bedoeling is een tegenwicht te vormen voor de wel zeer liberale ‘Tax Freedom Day’, een concept dat in de media (al te) ruim aan bod komt en dat werd uitgevonden door PricewaterhouseCoopers, een Amerikaans audit- en consultancybedrijf inzake belasting(ontduiking) voor ondernemingen.

Die ‘Tax Freedom Day’ is dan de dag waarop de Belg al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald. “Pas vanaf de dag nadien werkt hij voor eigen rekening”, is de gedachte.

Met de Tax Justice Day willen we onderstrepen hoe belangrijk het wel is om rechtvaardige belastingen te innen. We vestigen de aandacht op het ongelijke karakter van de huidige fiscaliteit, die zeer veeleisend is voor de kleine belastingbetaler, maar laks is voor de vette vissen en grotere bedrijven.

Belastingen staan echter centraal in de keuzes die een maatschappij maakt en zijn een grote bron van inkomsten voor de overheid, die daarmee haar collectieve dienstverlening zoals openbaar vervoer, infrastructuur, onderwijs … kan financieren, in het belang van de hele bevolking.

Links en downloads