RSS https://abvv.be/ nl De loonkrant https://abvv.be/423141 <p>Wanneer moet loon op je rekening staan? De index, hoe werkt dat eigenlijk? Welke vervoerskosten kun je terugbetaald krijgen?</p> November 2021 pieter.staes@abvv.be https://abvv.be/De%20loonkrant Praktische handleiding collectieve actie https://abvv.be/423136 <p class="Default"><span>Het stakingsrecht is een grondrecht dat juridisch erkend wordt in verschillende verdragen en in het </span></p> November 2021 pieter.staes@abvv.be https://abvv.be/Praktische%20handleiding%20collectieve%20actie De ondernemingsraad en de economische en financiële informatie https://abvv.be/423133 <p>Hierin vind je 24 praktische tips voor de bedrijfsrevisor,het ondernemingshoofd en de werknemersvertegenwoordiger.</p> November 2021 Daan.NELEN@abvv.be https://abvv.be/De%20ondernemingsraad%20en%20de%20economische%20en%20financi%C3%ABle%20informatie Generieke gids Veilig werken september 2021 https://abvv.be/423131 <p>Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug</p> November 2021 Daan.NELEN@abvv.be https://abvv.be/Generieke%20gids%20Veilig%20werken%20september%202021 De maximale loonmarge. Voorstellen voor hervorming van een kaduke wet https://abvv.be/418429 <p>In 1996 werd de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen aangenomen.</p> mei 2021 admin https://abvv.be/De%20maximale%20loonmarge.%20Voorstellen%20voor%20hervorming%20van%20een%20kaduke%20wet Sociaal-economische barometer 2020 https://abvv.be/401064 <p>Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we geen crisis gekend zoals deze aangericht door een onverwacht virus.</p> November 2020 admin https://abvv.be/Sociaal-economische%20barometer%202020 Eindeloopbaan: je rechten https://abvv.be/390941 <p>In deze beknopte brochure maken we je wegwijs in je rechten op het einde van je loopbaan.</p> Juli 2020 admin https://abvv.be/Eindeloopbaan%3A%20je%20rechten Ons vaccin tegen de sociale crisis - postcorona manifest https://abvv.be/390690 <p>Ontdek in dit postcorona manifest de concrete eisen van het ABVV. Ons vaccin? Werknemers hebben recht op meer waardering.</p> Juli 2020 admin https://abvv.be/Ons%20vaccin%20tegen%20de%20sociale%20crisis%20-%20postcorona%20manifest Het minimumloon: op te waarderen hoeksteen van ons sociaal model https://abvv.be/390229 <p>In deze brochure schetsen we de situatie van de laagste lonen.</p> Juli 2020 admin https://abvv.be/Het%20minimumloon%3A%20op%20te%20waarderen%20hoeksteen%20van%20ons%20sociaal%20model Sociale zekerheid: altijd beschermd https://abvv.be/367655 <p>Wat is onze sociale zekerheid? Hoe werkt deze sociale, solidaire en collectieve verzekering? Hoe wordt de sociale zekerheid gefinancierd?</p> Februari 2020 admin https://abvv.be/Sociale%20zekerheid%3A%20altijd%20beschermd 100 jaar Index in 10 kernpunten https://abvv.be/358464 <p>In 2020 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Belgische ‘Index der consumptieprijzen’, kortweg de index of CPI genaamd, het levenslicht zag.</p> December 2019 admin https://abvv.be/100%20jaar%20Index%20in%2010%20kernpunten Onze rode draad - samen vooruit https://abvv.be/355006 <p>Wat zijn de waarden van de rode, socialistische vakbond? Wat doet het ABVV? Wat willen we bereiken? En hoe kan jij team-ABVV versterken?</p> November 2019 admin https://abvv.be/Onze%20rode%20draad%20-%20samen%20vooruit Geomonitoring: de spelregels https://abvv.be/352081 <p>Met technologische snufjes worden werkinstrumenten en werknemers gevolgd en gelokaliseerd.</p> Oktober 2019 admin https://abvv.be/Geomonitoring%3A%20de%20spelregels Re-integratie langdurig zieken: vragen en antwoorden https://abvv.be/352039 <p>Deze brochure legt de regels voor de re-integratie van langdurig zieken uit, de zogenaamde 'back to work'-regeling die van toepassing is sinds 1 de</p> Oktober 2019 admin https://abvv.be/Re-integratie%20langdurig%20zieken%3A%20vragen%20en%20antwoorden Sociaal-economische barometer 2019 https://abvv.be/351842 <p>De ‘sociaal-economische barometer is de jaarlijkse reality check van het ABVV over koopkracht, lonen en productiviteit; ongelijkheid; economie en w</p> Oktober 2019 admin https://abvv.be/Sociaal-economische%20barometer%202019 100 jaar IAO: balans en uitdagingen https://abvv.be/350804 <p>De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) bestaat in 2019 honderd jaar.</p> September 2019 admin https://abvv.be/100%20jaar%20IAO%3A%20balans%20en%20uitdagingen Mobiliteit: enquête woon-werkverkeer als syndicaal instrument https://abvv.be/349270 <p>Mobiliteit verbeteren begint bij vlot en duurzaam woon-werkverkeer.</p> September 2019 admin https://abvv.be/Mobiliteit%3A%20enqu%C3%AAte%20woon-werkverkeer%20als%20syndicaal%20instrument Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte https://abvv.be/348440 <p>Deze praktische handleiding biedt delegees in het comité voor preventie en bescherming en syndicaal afgevaardigden mee</p> September 2019 admin https://abvv.be/Opnieuw%20aan%20het%20werk%20na%20langdurige%20ziekte Samen voor sociaal verantwoorde digitalisering https://abvv.be/348510 <p>Deze brochure is een concreet hulpmiddel voor delegees om de digitalisering aan te pakken en te omkaderen, zodat iedereen erop vooruitgaat.</p> September 2019 admin https://abvv.be/Samen%20voor%20sociaal%20verantwoorde%20digitalisering Word kandidaat - Samen vooruit https://abvv.be/347599 <p>Kan je goed luisteren en discussiëren? Heb je goesting om je in te zetten voor je collega’s?</p> Juli 2019 admin https://abvv.be/Word%20kandidaat%20-%20Samen%20vooruit