Samen vooruit voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer - stem lijst 3!

donderdag, 15 Oktober 2020
Nieuws

Een veilige en gezonde werkomgeving is niet vanzelfsprekend. Jouw ABVV-delegees werken er elke dag aan.

Iedereen wil dat de bazen en directie aandacht hebben voor gezondheid en veiligheid, dat de arbeidstijden gerespecteerd worden, dat het werkritme menselijk is. Iedereen weet dat jouw rechten, zoals het recht op deftige werkkledij of een veilige werkplek en correcte uurroosters gerespecteerd moeten worden… Het is een belangrijk gegeven, zeker in deze tijden van corona. Toch is het allemaal niet zo vanzelfsprekend.

Studies tonen aan dat nacht- en ploegenwerk de gezondheid van werknemers ernstige schade kunnen berokkenen. Nochtans werkt in België een pak volk in deze stelsels. Bepaalde politieke beslissingen moedigen dit soort werk ook aan, omdat het voor de werkgever goedkoper wordt gemaakt. Dit leidt ertoe dat sommige werkgevers nachtwerk organiseren terwijl het helemaal nergens voor nodig is om ’s nachts te werken.

Nacht- en ploegenwerk, het is niet altijd ideaal. Maar je bent niet alleen. Je afgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk zijn er voor jou wanneer je problemen ondervindt en ze staan je bij met raad en daad.

Nachtwerk heeft een grote impact op het sociaal leven. Probeer maar eens een gezin te organiseren of een avondje uit te gaan als je elke nacht het huis uit bent. Daar bovenop komen nog fysieke risico’s als chronisch slaapgebrek, hart- en vaatziekten, hoger risico op kanker, afnemende waakzaamheid …

Oplossingen bestaan

Gelukkig bestaat er wel een wettelijk kader waarin dit soort werk mag gepresteerd worden. De werkgever mag niet zomaar iemand ’s nachts aan het werk zetten, of plotseling overstappen naar een ploegensysteem.

Een voorafgaande risicoanalyse is onder andere verplicht. Als daaruit bepaalde risico’s naar boven komen, moet de werkgever preventieve maatregelen nemen om die te verhelpen. Zo kan hij de werkpost aanpassen om aan de ergonomische eisen te voldoen, moet hij zorgen voor voldoende verlichting. Monotoon werk moet beperkt worden, bijvoorbeeld door variatie in het werk te brengen of de werkmethoden aan te passen.

Jouw vakbondsdelegees vervullen hierin een sleutelrol.

Alle aanpassingen en maatregelen worden immers voorgelegd aan het comité voor preventie en bescherming op het werk. De delegees worden vooraf geconsulteerd en kunnen aanbevelingen doen en bijsturen waar nodig.

Risico’s beperken

De impact van ploegen- en nachtarbeid op geest en lichaam mag niet worden onderschat. Het is dus normaal dat de eerste taak erin bestaat die risico’s tot een minimum te beperken. Zo worden werknemers in deze stelsels ook vaker onderworpen aan een medisch onderzoek om eventuele problemen op tijd vast te stellen.

Voor oudere werknemers bestaan er ook bijkomende maatregelen om nacht- en ploegenwerk werkbaar te houden. Spreek zeker je delegee op de werkvloer aan voor een woordje uitleg. Of neem contact op met je lokaal ABVV-kantoor.