Sociale verkiezingen: waarom ABVV stemmen?

maandag, 26 Oktober 2020
Nieuws

Bij de sociale verkiezingen kies je delegees die in jouw bedrijf op tafel zullen kloppen en onderhandelen met de directie. Elke stem vergroot de invloed van die delegee binnen je bedrijf, maar ook die van je vakbond buiten je bedrijf. Hoe meer stemmen het ABVV krijgt, hoe sterker we staan. Hoe sterker we staan, hoe beter we jouw belangen kunnen verdedigen en beschermen, hoe beter we samen vooruit kunnen.

Het ABVV en de ABVV-delegees maken het verschil

Wanneer je stemt, maak je een keuze. Een keuze voor een delegee, een team, een vakbond, een overtuiging, een set van waarden, een maatschappelijk project.

De rode, socialistische vakbond

Democratie. Solidariteit. Rechtvaardigheid. Gelijkheid. Dat zijn onze waarden. Ze vormen de rode draad in alles wat we doen.

Onze maatschappij is vandaag nog steeds verdeeld tussen wie leeft van het werk van anderen en wie werkt om te (over)leven. Wij streven naar een andere maatschappij waarin zij die werken ook bepalen hoe dat werk georganiseerd wordt, wat er met de winsten gebeurt, enzovoort.

Zolang het huidige systeem van winstbejag blijft bestaan, moet de overheid de economie reguleren en stimuleren zodat niet uitsluitend enkele rijken er beter van worden, maar zodat iedereen vooruit gaat. Democratie gaat dus verder dan politiek, en moet ook toegepast worden in het economische, sociale en culturele leven. Wij willen democratie naar de werkvloer brengen, zodat jij mee beslist hoe het er aan toegaat en geen speelbal bent. Democratie als basis van solidariteit, in plaats van concurrentie en individualisme.

Dat vertaalt zich bij ons heel concreet met een sterke federale sociale zekerheid. De zekerheid op een uitkering wanneer je jouw job verliest, een arbeidsongeval krijgt, een pensioen, betaalde vakantie … We gaan voor een warme en zorgzame maatschappij, gebaseerd op rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen, met de beste zorgen en kansen voor iedereen. Als progressieve vakbond zijn we er voor iedereen. Alleen samen kunnen we vooruit.

Met het ABVV sta je nooit alleen

Het ABVV is de vakbond die altijd aan je zijde staat. Informeren. Adviseren. Helpen. Verdedigen. Vertegenwoordigen. Op de werkvloer of daarbuiten.

De ABVV-delegees binnen de Ondernemingsraad in je bedrijf vragen informatie op over de economische en financiële toestand om zaken af te dwingen en te vermijden dat er met jou gesold wordt. Ze onderhandelen over betere arbeidsvoorwaarden, meer vakantiedagen, een deftig vervoersplan of een fietsvergoeding, eerlijke regels bij telewerk, gelijke kansen (voor opleiding, promotie …), deftige werkuren, meer vaste contracten, minder energieverbruik …

In het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk gaan de ABVV-delegees in discussie over de veiligheid, de werkdruk en het arbeidsritme, werken ze aan de preventie van arbeidsongevallen, stress of burn-out, bepleiten ze de juiste werkkledij en -instrumenten…

De duizenden ABVV-delegees steken elke dag hun nek uit om die leden, maar ook niet-leden, te verdedigen in hun job. Rechtvaardigheid moet er immers zijn voor iedereen. Wanneer we iets bekomen, geldt dit voor alle werknemers, leden en niet-leden. Dat is de basis van solidariteit.

Niemand blijft achter. Samen vooruit.

Onze strijd, onze werking binnen en buiten bedrijven

We voeren een dagelijkse strijd voor betere werkomstandigheden, sociale vooruitgang en een schone leefomgeving.

Dienstverlening

De geëngageerde ABVV-delegees op de werkvloer zetten zich vrijwillig in om jou te helpen, informeren en verdedigen. Deskundige ABVV-medewerkers staan je met raad en daad bij, geven juridisch advies, helpen je met formulieren invullen, leren je beter solliciteren of zetten je op weg via een opleiding, geven loopbaanbegeleiding, zorgen voor de uitbetaling en administratieve afhandeling van een werkloosheidsdossier …

Onderhandelen en vertegenwoordigen

Onze delegees, medewerkers, afgevaardigden en mandatarissen vertegenwoordigen jou en je collega’s in je onderneming, maar ook op ‘hogere’ niveaus, in sectoren, in allerlei overlegorganen, tegenover de regionale en federale regering. Dat sociaal overleg is belangrijk, denk maar aan de recente steunmaatregelen voor wie tijdelijk werkloos werd door coronacrisis, of afspraken rond veilig werken. Jouw stem bij de sociale verkiezingen is echt van tel. Jouw stem zorgt ervoor dat wij op alle niveaus steviger in onze schoenen staan en krachtiger kunnen onderhandelen.

Sensibiliseren en actie voeren wanneer nodig

Wij zijn niet vies van een pittige discussie, een uitputtende onderhandeling, een strijd voor betere werkomstandigheden voor jou en je collega’s of een lonende actie. We onderhandelen zolang het kan, wanneer akkoorden mogelijk zijn die alle werknemers ten goede komen. Raken de gesprekken geblokkeerd, dan zijn we niet te beroerd om onze woorden in daden om te zetten en voeren we vastberaden actie. Wij zijn een verantwoordelijke én strijdvaardige vakbond. We koppelen overleg en dialoog aan vastberadenheid.