Structurele oplossingen zijn nodig!

vrijdag, 23 Juli 2021
Pers

Het ACV en het ABVV zijn opgelucht dat de sans-papiers in dorst- en hongerstaking hun actie konden opschorten.

Toch betreuren we het gebrek aan openheid, humanisme en structurele oplossingen voor mensen zonder papieren. De opeenvolgende regeringen bleven zich verstoppen achter een rechtsstaat onwaardig migratiebeleid.

Al geruime tijd hekelen we de urgentie van de situatie. Het is niet normaal dat er geen enkel perspectief gegeven wordt aan de ongeveer 150.000 mensen die reeds jaren in ons land wonen, in ons sociale weefsel zijn ingeburgerd, in de informele economie werken en bijgevolg worden uitgebuit door sommige werkgevers.

Wij vechten verder voor al die mensen die in de schaduw werken, met inbegrip van de essentiële sectoren of knelpuntberoepen, zonder toegang tot sociale zekerheid of gezondheidszorg! Je zag slechts 470 van hen, maar momenteel zijn ze met 150.000 in België.

Wij zijn niet de enigen die die situatie aan de kaak stellen. De voorbije maanden pleitten honderden open brieven voor een meer inclusieve en solidaire maatschappij. Het verslag van Olivier De Schutter, Speciaal VN-Rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten, is daarover bijzonder scherp. In België worden in 2021 de mensenrechten van sans-papiers geschonden op het vlak van werk, onderwijs, gezondheidszorg, …

Het AVC en het ABVV lanceren nogmaals een oproep tot samenwerking met de federale en gewestelijke regeringen om waardige en menselijke oplossingen te vinden. Daarom herhalen we onze eisen:

  • Erkenning van Covid-19 als uitzonderlijke situatie om een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen. Door de pandemie is een terugkeer naar het thuisland moeilijk of zelfs onmogelijk.
  • Erkenning van economische uitbuiting: de richtlijn over de sancties moet integraal worden omgezet. Sans-papiers kunnen hun werkgever aangeven wegens mensenuitbuiting, maar ze riskeren daardoor uitgewezen te worden. Ze moeten beschermd worden tot hun klacht behandeld is.
  • Heractivering van de interdisciplinaire en onafhankelijke commissie voor vreemdelingen: deze commissie verzekert het hoorrecht van de mensen die hun dossier indienen.
  • Invoering van duidelijke wettelijke regularisatiecriteria.
  • Toepassing van de Single Permit: versoepeling van de gecombineerde vergunning voor werknemers zonder papieren tewerkgesteld in een knelpuntberoep of met een aanvraag tot arbeidsovereenkomst in België.

Misschien stopt de hongerstaking, maar de strijd voor mensenrechten en waardigheid gaat verder. We eisen nog steeds duurzame en structurele oplossingen voor alle sans-papiers in België!