Studiedag Recht op Menswaardig Leven

20 Maart 2019, 08:30
Inhoudstype
Agenda
Description

Het ABVV organiseert een studiedag voor militanten en leden waar met voorbeelden uit het gevangeniswezen, de zorg voor kwetsbare jongeren en de zorg voor ouderen en zieken aangetoond zal worden dat de onderfinanciering, de afbouw en stiefmoederlijke behandeling van onze openbare diensten en socialprofit een kritiek punt heeft bereikt voor de gezondheid van de betrokken werknemers, maar ook voor de dienstverlening naar de burgers.

De juridische bescherming van onze sociale, economische en culturele grondrechten zit verankerd in artikel 23 van onze Grondwet. Dit artikel bepaalt dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden.

De rechtse besparingspolitiek en de aanhoudende afbouw van de openbare dienstverlening vormt niet enkel een aanslag op de loon- en arbeidsvoorwaarden, maar brengt ook dit recht op een menswaardig leven steeds meer in gedrang.

Tijdens de studiedag zal met voorbeelden uit het gevangeniswezen, de zorg voor kwetsbare jongeren en de zorg voor ouderen en zieken aangetoond worden dat we een kritiek punt hebben bereikt: voor de fysieke en mentale gezondheid van de betrokken werknemers, maar ook voor de dienstverlening naar de gebruikers van deze diensten toe, de gezondheid van onze welvaartstaat en onze samenleving.

Indien onze Grondwet en haar artikel 23 “geen vodje papier” is, dan moet er een einde komen aan deze structurele onderfinanciering van de openbare diensten en social profit en moet opnieuw alles op alles gezet worden om via stevig uitgebouwde openbare diensten het recht op een menswaardig leven van ieder te garanderen.

Deze studiedag kadert in de gezamenlijke campagne ‘artikel 23’ van Hart boven Hard en TamTam naar de federale verkiezingen van mei 2019 toe.

Praktisch

 • Woensdag 20 maart 2019, Auditorium ACOD, 9-11, 1000 Brussel.
 • Deelname is gratis, maar voorafgaand inschrijven is verplicht via deze link. De plaatsen zijn beperkt.
 • Programma
  • 8u30-9u     Ontvangst
  • 9u-9u10     Welkomstwoord Jean-François Tamellini, federaal secretaris ABVV
  • 9u10-9u25     Artikel 23 als wapen tegen het ongebreidelde neoliberalisme, Prof. Dr. Jean Jacqmain (ULB)
  • 9u25-10u20     Welke zorg bieden wij aan onze kwetsbaarsten? Jan-Piet Bauwens (BBTK-SETCa) Annette Pettinger (ex-delegee ACOD-CGSP) Matthias Somers (Minerva) Saskia Van Nieuwenhove (journaliste)
  • 10u20-10u35     Pauze
  • 10u35-11u15     De gevangenis als graadmeter van onze beschaving Gino Hoppe (ACOD), Damien Scalia (voorzitter commissie gevangenissen Ligue des Droits Humains - professor strafrecht ULB)
  • 11u15-11u35     De financiële strop rond onze zorg Ri De Ridder (ex-topman RIZIV)
  • 11u35-12u15     Mijn zorgverstrekker is failliet. Wat nu? Ron Tolman (Beleidsadviseur Fusie en Reorganisatie FNV)  – Nicolas De Commer (BBTK-SETCa)
  • 12u15-12u30     Voorstelling Actieplatform Gezondheid & Solidariteit, Julie Maenaut Campagne Artikel 23 van Hart boven Hard en TamTam Brieuc Wathelet (TamTam)
  • 12u30-12u45     Slotwoord Raf De Weerdt, federaal secretaris ABVV
  • 12u45               Broodjeslunch
Map address