15 weken moederschapsrust voor alle mama’s

woensdag, 08 Juli 2020
Nieuws

Eindelijk is een grove onrechtvaardigheid in de wetgeving weggewerkt. Onder druk van onder andere het ABVV werd de wet rond moederschapsrust aangepast. Jonge moeders hebben nu recht op 15 weken, ook als ze bijvoorbeeld kort voor de bevalling ziek werden of in tijdelijke werkloosheid zijn gezet.

Wat was het probleem?

Toekomstige moeders hebben recht op 6 weken prenataal verlof (waarvan 1 week verplicht te nemen de week voor de grote dag) en 9 weken postnataal verlof, te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Het niet-opgenomen prenataal verlof kan nog na de bevalling worden opgenomen. Samen is dit goed voor 15 weken. Maar wie ziek viel, op tijdelijke werkloosheid werd gezet of van het werk verwijderd werd (wanneer het werk een risico inhoudt voor moeder of kind) in de zes weken voorafgaand aan de bevalling, verloor die periode aan
moederschapsrust.

Wat is nieuw?

Geen enkele vrouw kiest ervoor om korte tijd voor de bevalling ziek te worden, of om welke reden dan ook in tijdelijke werkloosheid gezet te worden, of volledig of gedeeltelijk van het werk verwijderd te worden.
Om deze onrechtvaardigheid weg te trekken kan prenataal verlof (maximum 5 weken) worden omgezet in postnataal verlof. Zo geniet elke mama van 15 weken moederschapsrust.

  • Voorbeeld
    Freya moet bevallen op 1 mei. Ze valt ziek op 10 april, 3 weken vóór de dag van de bevalling. Haar moederschapsrust gaat onmiddellijk in. 
    • In de oude situatie zou ze 2 weken aan prenataal verlof kwijt zijn (de verplichte week vóór de bevalling blijft) en in totaal dus slechts 13 weken moederschapsrust hebben.
    • Met de nieuwe wet, draagt ze die 2 weken gewoon over tot na de bevalling en behoudt ze 15 weken moederschapsrust.

Goed om weten

  • Deze regels treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 maart 2020.
  • De nieuwe wet is echter niet van toepassing voor zelfstandigen of volledig werklozen.

Zwanger of ben je recentelijk bevallen en zit je met vragen? Contacteer je delegee in je bedrijf of neem contact op met je mutualiteit. Zag jij een periode van moederschapsrust aan je voorbij gaan omdat je je in één van deze situaties bevond en ging je alweer terug aan het werk? Neem ook dan zeker contact op. We doen er alles aan om ook in die gevallen de situatie nog recht te trekken.

En … bovenal … geniet van je welverdiende moederschapsrust en van het gezelschap van je pasgeborene! Proficiat!