December 2021
Image
Sociaal-economische barometer 2021

De sociaal-economische barometer 2021 probeert de cijfers aan te leveren om een stand van zaken op te maken. Waar staan we als samenleving, bijna twee jaar na de start van de coronacrisis? Wat zijn de structuren en wie zijn de mensen die ons als samenleving recht houden? Waar tonen we ons als samenleving kwetsbaar? Wie valt door de mazen van het net? En wat zijn de kansen en opportuniteiten die we moeten grijpen om beter uit deze crisis te komen.

November 2021
Image
DNW 9 2021

ABVV-ledenmagazine 

De klimaatrevolutie moet sociaal zijn: de klimaatrevolutie kan enkel succesvol zijn als niemand achterblijft. Vakbonden worden sleutelspelers in die omwenteling. | Koopkracht komt niet uit de lucht gevallen: nationale manifestatie op 6 december te Brussel voor het behoud van syndicale rechten en koopkracht. Het ABVV is je garantie op koopkracht.

Januari 2022
cover echo 10 2021

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

  • Het inflatiespook: onze automatische indexatie is al jarenlang de enige garantie op koopkracht.
  • Het EVV en het ABVV willen een socialer Europees Klimaatbeleid
  • Pilootproject boostervaccinatie in de bedrijven
  • Hervorming van de WTO. Dé vakbondsprioriteit: strijd tegen sociale dumping
Abonneer je op onze nieuwsbrief.