Inhoud

Het ABVV, het Algemeen Belgisch Vakverbond, is de socialistische vakbond van België.  We werken aan meer solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. We informeren, adviseren, helpen en verdedigen je.

Meer dan honderd jaar oud, maar moderner en enthousiaster dan ooit. Met meer dan 1,5 miljoen leden en duizenden militanten, actief in privébedrijven en in de openbare sector. Dankzij hun inzet hebben we een buitengewoon grote impact op het maatschappelijke en sociaal-economische gebeuren in België.

Je kent ze wel, de mannen en vrouwen met rode hesjes in acties en betogingen. Met passie en inzet ijveren ze voor kwalitatieve leef- en werkomgeving. Maar het ABVV is evengoed dag in, dag uit, ook minder opvallend actief in allerlei advies- en beheersorganen.

Het ABVV waakt over je rechten, je inkomenszekerheid, werkzekerheid en werkplezier, en biedt je een brede waaier aan diensten. 

Het ABVV is de rode draad in je loopbaan.

Onze ABVV-afgevaardigden of delegees zijn je aanspreekpunt op je werk. Word je werkloos, dan maken wij je dossier op en ontvang je sneller een uitkering. We zorgen voor begeleiding en advies. We bieden gratis cursussen aan voor werkzoekenden en gratis loopbaanbegeleiding voor werkenden. En we staan aan je zijde bij conflicten met je werkgever of met sociale overheidsinstellingen en bieden je deskundige rechtshulp.