Description

Bereken je nettoloon

Je loon is de financiële vergoeding die je ontvangt van je werkgever in ruil voor je geleverde prestaties. Op je loonbriefje staat echter altijd een bruto- en een nettoloon.
 

  • Het brutoloon is je loon zonder enige aftrek voor de belastingen of de sociale zekerheid. 
    Bovenop je brutoloon betaalt je werkgever ook nog de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid en soms ook nog andere extra’s. Het is belangrijk dat je het totale bedrag van je loon kent. Dit bedrag heeft immers invloed op de opzeggingstermijn, de opzeggingsvergoeding, het gewaarborgd loon, de werkloosheidsuitkeringen, de vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten ...
  • Het nettoloon is het bedrag dat op je bankrekening terechtkomt.
    Werknemers in de privésector en contractuelen in de overheidssector met een maandelijks loon lager dan een bepaald bedrag betalen minder sociale bijdragen (= de werkbonus). Dit principe kwam (mede) dankzij het ABVV tot stand. De werkbonus garandeert dat wie een laag loon heeft, toch een netto-inkomen ontvangt dat hoger is dan wat ze als werkloze zouden krijgen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen.
Calculator