Description

Syndicaal meldpunt

Steeds meer werkgevers doen bij stakingen een beroep op de rechtbanken. Liever dan met hun werknemers te praten, vragen ze de rechters om acties te verbieden. Veel rechters gaan daarop in. Ze leveren, zonder de werknemers de kans te geven zich te verdedigen, een beschikking af. Deze beschikking verbiedt de stakers dan een piket te plaatsen.

Wie toch aan een piket deelneemt, wordt bedreigd met een dwangsom. Gewapend met de beschikking, trekt de werkgever naar een deurwaarder. Die moet de beschikking afgeven aan de stakers. Vaak is de deurwaarder vergezeld van de politie.

Werkgevers beweren niet de bedoeling te hebben een staking te breken of acties te voorkomen. Ze willen alleen de werkwilligen beschermen. Of de klanten. Maar iedereen weet dat, zonder piket, een staking zinloos is.

Wanneer gebruik maken van het meldpunt?

Elke ABVV-militant, delegee of secretaris een bedrijfsconflict of een inbreuk op het stakingsrecht melden. Het ABVV informeert zich uiteraard eerst bij de betrokken vakcentrale. Gaat de vakcentrale akkoord, dan kan vliegensvlug een oproep tot solidariteit worden verzonden naar alle centrales en gewesten van het ABVV. 

Het meldpunt kan ook worden gebruikt wanneer een delegee of vakbondsafgevaardigde wordt ontslagen zonder dat de Wet van 1991, die de vakbondsafgevaardigden tegen ontslag beschermt, wordt nageleefd. 
 

→ Ik wil een inbreuk op de syndicale vrijheden melden

Calculator