Actiedag tegen sociale dumping: gelijk loon voor gelijk werk!

maandag, 19 Maart 2018
Nieuws

Nog steeds brengt oneerlijke concurrentie jobs, lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, buitenlandse werknemers worden uitgebuit. Niemand kan nog zeggen niet op de hoogte te zijn. Niemand. We willen kordate maatregelen. Van de Belgische regering en van de Europese Unie.

Dit moet stoppen.

Het probleem is niet dat buitenlandse werknemers bij ons komen werken. Het probleem is dat de rechten van deze werknemers massaal omzeild en fors met de voeten getreden worden. De uitbuiting is enorm: de wettelijk bepaalde lonen worden niet betaald, laat staan de overuren en de sociale bijdragen, de buitenlandse werknemers moeten ongebreideld overuren kloppen en leven in mensonwaardige omstandigheden. Dat kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Deze ‘moderne slavernij’ moet stoppen.

En dat kan als volgt:

Acties

Alle sectoren worden geconfronteerd met sociale dumping: transport, metaal, bouw, bewaking, voeding. En ook in de dienstensectoren bestaat dit bijv. in de IT en de luchtvaart, net als bij de overheidssector (postbedeling, bij aanbestedingen, openbare diensten die onderaannemers inschakelen) ...

De ABVV-centrales en gewesten organiseren verder acties in heel het land.