Oktober
16
2016

Multinationale ondernemingen moeten in hun wereldwijde productieketens de mensenrechten, waaronder de syndicale vrijheden, respecteren.