Antifascistische betoging Brussel

16 Juni 2024, 13:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Extreemrechts is een gevaar voor onze democratie en rechtstaat. Ze perken individuele en collectieve rechten in en poken conflicten op. Hun politiek er één van uitsluiting, verdeeldheid en angst. Ze staan voor een verdeelde samenleving die minder vrij en economisch zwakker is, waarin vakbondswerk veel moeilijker wordt.

De hoge score van extreem rechts bij de verkiezingen van 9 juni in België en Europa baart zorgen. De Belgische Antifascistische Coördinatie organiseert op zondag 16 juni alvast een sociale en antifascistische betoging in Brussel. Deze actie wil duidelijk maken dat, om extreemrechts te bestrijden, er gebouwd moet worden aan een echt sociaal, ecologisch en democratisch alternatief, de enige manier om echt greep te krijgen op de grote uitdagingen van vandaag en morgen. 

De Belgische Antifascistische Coördinatie haalt 5 punten aan voor een sociaal project, gebaseerd op solidariteit:

  1. Geconfronteerd met werkloosheid, de hoge kosten van levensonderhoud en verslechterende arbeidsomstandigheden, eisen wij een betere verdeling van de rijkdom en een vermindering van de arbeidstijd.
  2. Geconfronteerd met de Europese besparingen, die onze regeringen braafjes toepassen, moeten we opnieuw bouwen aan onze sociale zekerheid en aan sterke openbare diensten.
  3. Geconfronteerd met de klimaatverandering en alle rampen die daaruit voortvloeien eisen wij een rechtvaardige en sociale ecologische transitie.
  4. Geconfronteerd met het onmenselijk asielbeleid moeten we strijden we voor een solidair migratie- en opvangbeleid.
  5. Geconfronteerd met seksisme, racisme, LGBTQIA+fobie, ... moeten we ons organiseren voor een inclusievere en gelijkwaardigere samenleving. We doen dit met ons enige wapen: solidariteit!

Met deze oproep verwerpt de Belgische Antifascistische Coördinatie het fatalisme en de depolitisering van het debat. 

Haat en onverdraagzaamheid hebben geen plaats in onze democratie of in onze regeringen. Inspraak en democratische rechten moeten gewaarborgd blijven.

Praktisch