Arbeidsdeal moet worden bijgestuurd

donderdag, 19 mei 2022
Nieuws

Op dinsdag 17 mei bracht de Nationale Arbeidsraad een verdeeld advies uit over de ‘arbeidsdeal’ (de wet diverse bepalingen Werk). Het ABVV heeft de regeringsmaatregelen om de arbeidsorganisatie aan te passen grondig onderzocht. Hoewel we een aantal positieve maatregelen vaststellen - zoals de uitbreiding van het individueel recht op opleiding of het recht op ‘deconnectie’ - willen we dat het plan op een aantal punten grondig wordt bijgestuurd.

 

  • Alle werknemers moeten zonder onderscheid toegang verkrijgen tot nieuwe rechten, en dus ook de werknemers in kleine ondernemingen. Het is een ongeoorloofde discriminatie wanneer zij uitgesloten worden van het individueel recht op opleiding of het recht op deconnectie. Niet in het minst omdat ze precies in die kmo’s veel minder mogelijkheden hebben om via normaal sociaal overleg een verbetering van rechten te bekomen.

 

  • Wijzigingen in de arbeidsorganisatie en werktijden raken direct aan het welzijn van de werknemers in hun dagelijks werk. Aanpassingen van de arbeidsorganisatie moeten daarom steeds het voorwerp zijn van cao-overleg. In diverse maatregelen wordt het normale cao-overleg opzijgeschoven. Dit is het meest flagrant voor de invoering van nachtarbeid in de e-commerce waar akkoorden met één vakbond volstaan of zelfs experimenten kunnen worden opgezet zonder inspraak van de vakbonden. Ook de invoering van de individuele vierdagenweek moet voor de vakbonden het resultaat zijn van cao-afspraken want dergelijke ‘gecomprimeerde’ werkweek (het werk van 5 dagen verzetten in 4 dagen) doet, als het niet gepaard gaat met arbeidsduurvermindering, afbreuk aan werkbaar werk en aan een beter evenwicht tussen werk- en privéleven.

 

Andere maatregelen zijn voor verbetering vatbaar:

  • De tekst biedt niet de nodige duidelijkheid en rechtszekerheid met betrekking tot het statuut van platformwerknemers. Een werknemersstatuut zou het uitganspunt moeten zijn via een vermoeden van arbeidsovereenkomst naar Spaans voorbeeld.

 

  • Arbeidsmobiliteit en loopbaanbegeleiding ondersteunen we. Maar daarbij moet vrijwilligheid gegarandeerd zijn (geen sancties, geen nadelige behandeling, geen invloed op vlak van werkloosheid). We vragen sluitende garanties op vrijwilligheid, zowel in het kader van ‘transitietrajecten’ als in het kader van de ‘bevordering van de inzetbaarheid’ van werknemers in opzeg.