Aroma Globe: onze vzw's dienen niet als muizenval!

donderdag, 15 Februari 2018
Nieuws

169 syndicale-, culturele en sociale verenigingen en bewegingen uiten hun verontwaardigheid over de arrestatie van mensen zonder papieren afgelopen vrijdag op de kantoren van de Brusselse vereniging Globe Aroma. Ze verwerpen de willekeurigheid van controles in deze context.

We schrijven vrijdagavond in de lokalen van Globe Aroma, een culturele vereniging die kunstenaars (met en zonder papieren) in contact brengt met elkaar. Rond 16u melden mannen in burger, met armband, zich aan. Samen met hen een aantal politieagenten. Twee inspecteurs vergezellen Els en Koen (beide verantwoordelijken voor de vzw) naar boven voor een nazicht van het aanwezigheidsregister.

Ondertussen controleert de politie de identiteit van de aanwezigen op het gelijkvloers en in de gangen. Zeven mensen zonder papieren worden brutaal en gewelddadig opgepakt. Vijf van hen worden na enkele uren op het politiecommissariaat weer vrijgelaten. Twee van hen worden overgebracht naar het gesloten repatriëringscentrum 127bis te Steenokkerzeel.

Het betreft Mounir, vakbondsmilitant bij het comité voor migranten-werknemers en Jiyed, een artiest die enkele uren later zijn werk zou tentoonstellen op een expositie georganiseerd door de Stad Brussel

Muizenval

De context waarin de politie is tussengekomen werd niet duidelijk bekend gemaakt. Tot nu toe gaf men drie versies: het 'kanaalplan', een 'multidisciplinaire controle', het 'plan-Belfi'. Dit laatste plan werd in 2014 opgestart in het kader van de strijd tegen het terrorisme en viseert voornamelijk het Brussels verenigingsleven. Dit zou mensen-zonder-papieren  in eerste instantie niet viseren. Desondanks was dit toch het geval.

De vzw's weigeren als muizenval te dienen voor de regering in haar verbeten strijd tegen mensen die ze al “ongewenst” acht. Wij aanvaarden het niet dat onduidelijke, willekeurige identiteitscontroles plaats vinden op beschermde plekken als deze vzw’s. Wij zijn geen instrumenten!

Sociale cohesie

Om onze opdracht op het gebied van sociale samenhang te kunnen vervullen, hebben we het vertrouwen van ons doelpubliek nodig. Dit vertrouwen dreigen we te verliezen. Dergelijke controles zijn onverenigbaar met de waarden die wij in de non-profit uitdragen. Zullen mensen zonder papieren nog durven aankloppen om zich beter te informeren over hun rechten, een voorstelling bij te wonen, Nederlands te leren, zich te laten verzorgen of onderdak te zoeken?

Het recht van deze diensten om in een vzw administratieve controles uit te voeren in het kader van de vzw-wetgeving betwisten wij niet, maar dergelijke controles mogen in geen geval het publiek van de vzw viseren!

Wij herinneren eraan dat de federale regering een aantal stigmatiserende wetsontwerpen heeft uitgevaardigd, die mensen zonder papieren discrimineren, waarbij ze aangehouden of vastgezet kunnen worden, om dan uitgewezen te worden. Het wetsontwerp over de “woonstbetredingen” (die momenteel ter studie ligt) en waardoor migranten bij hen thuis of bij derden, opgepakt kunnen worden. Of het “antikraak”- wetsontwerp om te verhinderen dat een onbewoond gebouw in gebruik wordt genomen.

Of nog de hervormingen waarbij mensen zonder papieren die een asielaanvraag willen opnieuw indienen, makkelijker opgepakt kunnen worden; de oprichting van drie nieuwe gesloten centra, waaronder de bouw van een gesloten centrum speciaal voor gezinnen met kinderen, allemaal maatregelen vanuit een repressief uitgangspunt.

Jacht op mensen zonder papieren

Gezien de context, kunnen wij niet geloven dat het (verborgen) hoofdmotief van de controle vorige vrijdagavond in de lokalen van de vzw Global Aroma iets anders was dan jacht maken op mensen zonder geldige verblijfsvergunning. Mensen zonder papieren zijn een onmisbare bron voor meerdere economische sectoren – er moet dus sprake zijn van regulariseren en niet van criminaliseren…

Wij, 169 actoren van het culturele, syndicale, artistieke, medische, sociale en humanitaire verenigingsleven, doen hier niet aan mee. Wij weigeren aan dergelijke maatregelen mee te werken.

Wij roepen alle burgers en organisaties om deel te nemen aan de actie op zondag 25 februari, om 14u aan het Maximiliaanpark, om tegen deze willekeurige en inhumane maatregelen aan te klagen en tegen te houden.