Begroting 2019 - het ABVV waarschuwt

donderdag, 12 Juli 2018
Pers

Na weken wachten en na oeverloze discussies waarbij veel cijfers aangehaald werden (Planbureau, Hoge Raad van Financiën …) krijgen we nu nieuwe cijfers van het Monitoringcomité dat stelt dat een begrotingsinspanning van 2,66 tot 5 miljard euro nodig is - bedrag dat de regering dus zal moeten vinden om haar begroting 2019 sluitend te maken. Voor het ABVV kan het niet dat de werknemers hiervoor opnieuw de melkkoe van de regering zouden zijn.

Immers, de toename van het overheidstekort is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de maatregelen om de bedrijven cadeaus te verlenen, niet correct gefinancierd werden (zoals het ABVV al van bij de invoering van de taxshift aangeeft). Resultaat: de taxshift en de verlaging van de vennootschapsbelasting zijn verre van neutraal voor de begroting, ze verzwaren de begroting en maken het gat in de begroting van ons land alleen nog wat groter.

Indien we ook rekening houden met de herhaalde schattingen die geleid hebben tot een overwaardering van de inkomsten en een onderwaardering van de uitgaven (wat we ook al sinds geruime tijd aanklagen) dan wordt het duidelijk dat de omvang van de begrotingsmoeilijkheden meer en meer lijkt op een vergelijking met meerdere onbekenden.

Nu de discussies binnen de regering aangevat worden, waarschuwt het ABVV alvast dat het niet zal aanvaarden dat de werknemers opnieuw moeten opdraaien. Het is niet aan de werknemers om de cadeaus aan de bedrijven te financieren. Het ABVV weigert ook dat de sociale zekerheid, die nu al kampt met een ernstig tekort aan financiële middelen om haar opdracht te vervullen en om tegemoet te komen aan de groeiende noden van de bevolking, opnieuw een vermageringskuur zou moeten ondergaan.

Het is hoog tijd dat de regering zich inzet voor een sociaal rechtvaardig en evenwichtig herstel. De zogezegde return en de would-be begrotingsneutraliteit van de fiscale cadeaus aan de bedrijven, dat is alleen bedrieglijke schijn die vandaag niemand meer beetneemt.

Wij roepen de regering op om haar verantwoordelijkheid op te nemen, om een begrotingsoefening uit te voeren die voorziet in een rechtvaardige en billijke bijdrage van het kapitaal en de grote vermogens en die de fraudeurs aanpakt. Om het gat in de begroting te dichten bestaan er serieuze pistes, die sociaal rechtvaardig en evenwichtig zijn. Het ABVV beschikt over meerdere alternatieven die een fiscale rechtvaardigheid beogen en die het gat in de begroting kunnen dichtrijden.

Globalisatie van de belastingen, versterken van de strijd tegen de fraude en de belastingontduiking, afschaffen van de notionele intrestaftrek, dit zijn maar enkele voorbeelden van structurele maatregelen die kunnen leiden tot fiscale rechtvaardigheid, die kunnen voldoen aan de begrotingsdoelstellingen, in het voordeel van iedereen.

Een rechtvaardige fiscaliteit is een maatschappijkeuze, is kwestie van politieke wil. Een eerlijke bijdrage van iedereen aan onze maatschappij, dat is perfect mogelijk. Het ABVV gaat duidelijk voor de keuze van fiscale rechtvaardigheid en weigert dat de werknemers steeds maar weer zijdelings het slachtoffer worden van de verkeerde fiscale keuzes van deze regering.