Begroting: ouderschapsverlof en tijdskrediet in vizier regering?

maandag, 10 Oktober 2022
Pers

Het ABVV vernam via de pers dat de federale regering overweegt te besparen op tijdskrediet, loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof. Een week na de stemming van de arbeidsdeal en de wet tot omzetting van de richtlijn ‘work life balance’, waarmee de regering een betere balans tussen werk en privéleven beoogde, dreigt dezelfde regering de klok terug te draaien door te snijden in de stelsels van tijdskrediet en ouderschapsverlof. 

Verschillende besparingspistes zouden op de regeringstafel liggen: gaande van lagere uitkeringen tot kortere looptijden. De stelsels van ouderschapsverlof en tijdskrediet kennen een groeiend succes omdat ze tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke behoefte voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Dit beter evenwicht draagt bij aan een hogere werkgelegenheidsgraad.

Lagere uitkeringen voor ouderschapsverlof of tijdskrediet zou werknemers ontmoedigen om er gebruik van te maken. Het zou daarentegen net logischer zijn om de systemen voordeliger en beter toegankelijk te maken. Deze beperkingen zullen vrouwen nog zwaarder treffen aangezien zij er meer gebruik van maken. Net wanneer vaders steeds meer gebruik maken van het ouderschapsverlof, zouden sommigen nu weer meer aarzelen … Dit zou een achteruitgang zijn voor gendergelijkheid.

Het ABVV benadrukt overigens dat het huidige systeem van tijdskrediet gebaseerd is op een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten door de sociale partners (cao nr. 103) en vraagt de regering dan ook om deze collectieve arbeidsovereenkomst en het sociaal overleg te respecteren.