Belgen maken zich terecht zorgen om inkomensongelijkheid. Toch kan het anders.

dinsdag, 24 April 2018
Nieuws

Uit een nieuwe Europese peiling blijkt dat de meeste Europeanen het leven over het algemeen ok vinden. Toch maakt een heel groot deel zich zorgen over justitie, politieke besluitvorming en inkomensongelijkheid. Maar liefst 4 op de 5 Belgen maakt zich vooral over dat laatste zorgen.

De overgrote meerderheid van de Belgen (81%) vindt dat de inkomens onderling te groot verschillen. Dat cijfer is niet niets. Het resultaat komt niet van ons, maar is afkomstig uit een nieuwe Europese opiniepeiling van de Europese Commissie.

Nog meer, 79% van de Belgen vindt dat de regering maar eens snel maatregelen moet treffen om de inkomensongelijkheid structureel aan te pakken. Meer gelijkheid en rechtvaardigheid is de boodschap.

Langer werken, minder pensioen

Toch blijkt deze regering er minder oor naar te hebben. “Het regeringsbeleid spreekt echter boekdelen. We moeten langer werken voor minder pensioen”, concludeert ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

“En dan heb ik het nog niet gehad over de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Ik begrijp ten volle dat de meerderheid van de Belgen zich ook zorgen maakt over deze onrechtvaardige ongelijkheid. Ik begrijp des te minder dat de regering dat niet lijkt te doen. Net daarom zijn onze alternatieven zo belangrijk”, vult De Leeuw aan.

#samenkanhetanders

De inkomensongelijkheid waar heel wat Belgen zich zorgen over maakt, kan weggewerkt worden. Door in te zetten op een correct bruto minimum uurloon van 14 euro, een waardig minimumpensioenen van 1.500 euro en rechtvaardige fiscaliteit waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

1. Minimumloon van 14 euro bruto per uur

Goed leven begint met een redelijk loon. Voor ons is dat minimaal 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand. Dat willen we graag voor iedereen, ook voor de jongeren onder de 21 jaar. Daarbij blijft de loonindex heilig, want die zorgt ervoor dat onze lonen automatisch worden aangepast aan de stijgende prijzen van levensnoodzakelijke producten en diensten. Krijg je extralegale voordelen?

Weet dan dat alleen je brutoloon een invloed heeft op je pensioen. Je kiest dus het best voor een zo hoog mogelijk vast loon. Ten slotte roepen we de regering op om af te stappen van de strenge loonnormwet en weer te gaan voor vrije loononderhandelingen.

2. Waardige pensioenen voor een waardige leeftijd

Onze Belgische pensioenen behoren tot de laagste van Europa. Daarom willen we dat het wettelijk pensioen 75% van je gemiddelde loon is, in plaats van 60% vandaag en eisen we een minimumpensioen van 1.500 euro. De niet-gewerkte perioden, zoals bij ziekte en werkloosheid, laten we graag meetellen.

Omdat onze Sociale Zekerheid een solidair systeem moet blijven, blijven we solidair met wie pech heeft gehad. Ook in de toekomst moet iedereen op 65 jaar met pensioen kunnen gaan en vroeger als je 40 jaar hebt gewerkt. Ook wanneer je een zwaar beroep hebt, mag je, als het aan ons ligt, al vroeger met pensioen.

3. Eerlijke fiscaliteit: iedereen belasten op dezelfde manier

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Daarom stellen we voor dat alle inkomens worden belast, een euro is een euro. Zo moeten huuropbrengsten en meerwaarden bij de verkoop van aandelen en onroerende goederen, belast worden. En we willen naast een meerwaardebelasting, ook een solidaire belasting op de grote vermogens.

Ook dit vragen we:

  • Belasting op financiële transacties in Europa
  • Transparantie bij managementvennootschappen, want bedrijven mogen de belastingdans niet ontspringen.
  • Belastingen op winst voor álle bedrijven – stop de gunstregimes!
  • Terugbetaling van onterecht toegekende belastingvoordelen. Daarmee richten we onze pijlen op de excess profit rulings, de internationale winsten waarop Belgische vestigingen van multinationals in ons land geen belastingen betalen.