De regering doet mensen langer werken dan ze gezond zijn

dinsdag, 27 Maart 2018
Nieuws

Werknemers worden steeds meer geconfronteerd met zware harde werkomstandigheden. Ze moeten rennen, springen vallen en weer opstaan omdat alles in het teken staat van strakke deadlines, harde concurrentie en competitiviteit. Het arbeidsritme ligt erg hoog en de flexibiliteit is slopend. Het gevolg? Stress, burn-out, fysieke en mentale overbelasting. Het aantal langdurig zieken piekt.

Of ze daar nu nog ver af staan of niet, slechts één werknemer op tien wil werken tot 67 jaar. Maar liefst 4 op 5 werknemers of 84 procent zegt niet in staat te zijn of hun huidige job uit te oefenen tot aan de leeftijd van 67 jaar. En twee op drie, 63 procent, schat dat het onmogelijk is zo verder te doen tot 65 jaar. Het zijn voornamelijk vrouwen, kortgeschoolden en oudere werknemers (boven de 50) die het fysiek en mentaal niet mogelijk achten om te blijven werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd (onderzoek Securex, december 2017).

Het zit echt niet enkel in de hoofden van de mensen. De levensverwachting steeg de jongste 50 jaar dankzij betere levensomstandigheden, maar wie de demografische statistieken correct leest, ziet wat er echt aan de hand is. Langer leven is één zaak. Langer leven in goede gezondheid een andere. Studies tonen aan dat de gezondheid sterk afneemt rond de leeftijd van 64 jaar.

De zogenaamde levensverwachting in goede gezondheid, het aantal jaar dat iemand in goede gezondheid leeft, bedraagt gemiddeld 64 jaar in België. Voor mannen gaat het om 64,4 jaar, voor vrouwen om 64. De levensverwachting in goede gezondheid ligt dus lager dan de wettelijke pensioenleeftijd! Eurostat, het kenniscentrum van de Europese Unie, bevestigt dat vanaf 64 jaar fysieke problemen zich echt manifesteren. Deze realiteit is niet te verwaarlozen.

 

 

Sinds haar aanstelling doet de regering-Michel er alles aan om iedereen te verplichten langer te werken, niet in het minst door de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar. Wie zal dat halen? Wat gebeurt er met diegenen die het niet halen?

Het antwoord is eenvoudig: ofwel hebben ze toegang tot een vervoegd pensioen indien ze aan de voorwaarden voldoen (loopbaan van min. 42 jaar, ofwel eindigen ze hun loopbaan in de werkloosheid of de invaliditeit. In elk geval zullen ze een (nog) lager pensioen hebben.