Echo nr. 6 - 2022

Juni 2022
Publicaties

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Dringend meer koopkracht voor sociale uitkeringen | Deur-aan-deurverkoop van energiecontracten … Omkadering is meer dan nodig! | Kader voor Europees minimumlonen: belangrijke stap vooruit | Uber X: de aan het platform opgelegde exploitatievoorwaarden zijn niet in strijd met de Grondwet! | Enkel vertrekvakantiegeld in toekomst niet langer verrekend in 1 keer | EU-aanbeveling over individuele leer¬rekeningen aangenomen | Voor een beperking van de huurindexatie in Brussel | Aanbevelingen voor de waterfactuur van de toekomst | Begrotingsaanpassing Wallonië | Syndicale vrijheden als rode draad in internationale uitwisseling

Cover echo 06 2022