Een Europa voor mensen

maandag, 01 April 2019
Nieuws

Een garantie voor een betere levensstandaard. Een vuist tegen klimaatverandering. Een pantser voor onze sociale rechten. We staan voor een pak uitdagingen. De oplossing? Een sterk sociaal Europa. Een belangrijke stap kan hier gezet worden met de verkiezingen van 26 mei. Dat het helemaal radicaal anders moet, dat werd duidelijk tijdens het politieke debat met de Europese kopstukken.

Op maandag 1 april hielden de 3 vakbonden ABVV, ACV en ACLVB een heus vakbondsforum over de Europese verkiezingen. Dit forum vond plaats in de machinekamer van Europa: de Europese commissie. Heel wat delegees en militanten tekenden present. De Europese lijsttrekkers en/of kopstukken van verschillende politieke partijen werden geïnterpelleerd en ondervraagd door syndicale afgevaardigden.

“De Europese verkiezingen zijn voor ons het moment bij uitstek om aan de verschillende kandidaten onze aandachtspunten voor de komende periode mee te geven en een zeker engagement te vragen aan de kandidaten”, zei algemeen secretaris Miranda Ulens.

“Dit gebeurt niet alleen op Belgisch vlak, maar ook in de andere landen via een gecoördineerd initiatief van het Europees Vakverbond. Bij de vorige verkiezingen deden we dit ook. Het is des te interessanter om te kijken in hoeverre de Belgische kandidaten hierin zijn meegegaan.”

Het is zo klaar als een klontje dat wij voor belangrijke verkiezingen staan. De opmars van het populisme en de extreem rechtse partijen is overal in Europa zichtbaar. Het klimaat staat bovenaan de politieke agenda. Het is belangrijk om de Europese burger en/of werknemer gemoedsrust te bieden. Het is daarom van belang dat we een Europa krijgen voor de mensen. 

Een groenrode deal voor Europa

Tijdens het politieke debat ging het over klimaatuitdagingen, het anti-Europese populisme en extreemrechts. De noodzaak tot een socialer en democratischer Europa kwam bij heel wat politici duidelijk naar voor. Wie was aanwezig? Cedric du Monceau (cdh), Saskia Bricmont (Ecolo), Petra De Sutter (Groen), Kathleen Van Brempt (sp.a), Paul Magnette (PS), Cindy Franssen (cd&v), Valérie Glatigny (MR) en Lard Vanobbergen (open VLD) kruisten hun degens.

De meeste aanwezige politici waren ervan overtuigd dat Europa een pak socialer moet/kan. De financieel-economische crisis en de alsmaar groter wordende ongelijkheid laten diepe littekens na. Politici beseffen ook maar al te goed dat hen dit kwalijk wordt genomen, als deel van het ‘establishment’.

Europa moet bescherming bieden. Aan mens en planeet. Investeren is in deze de boodschap. Een groenrode deal zeg maar, met wijdverspreide investeringen in een duurzame overgang (transitie) en waardige jobs. Voor Europa blijkt dit meer dan ooit noodzakelijk te zijn.

De meeste partijen, buiten N-VA, stemden voor een sociale pijler voor Europa. Het zal er om gaan om deze pijler wettelijk te verankeren. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld om sociale dumping tegen te gaan. Enkel zo zullen we er in slagen om voor mensen goede jobs te garanderen, met waardige inkomens en een sterke sociale bescherming.

Ook onze planeet verdient garanties. Als we tegen 2050 klimaatneutraal willen zijn, dan zullen we moeten investeren. Investeren in duurzame technologie. Investeren in duurzame jobs. Investeren in een duurzame transitie naar een klimaatneutrale economie. En dit is betaalbaar, zeker als je de zwaarste lasten door de sterkste schouders laat dragen.

Jij bent aan zet

De Europese verkiezingen van 26 mei zullen van immens belang zijn voor de werknemers en burgers van Europa. We kunnen samen werk maken van een sociaal rechtvaardige plek, waar iedereen kansen krijgt, garanties op kwalitatief werk en een waardig inkomen en kan mee genieten van de door hen gecreëerde welvaart.

Wij geloven dat dit kan. Wij geloven dat hiermee een fundament gelegd kan worden voor een nieuw sociaal contract binnen Europa.