Een vakbond blijkt meer dan ooit nodig, stelt nieuw onderzoek

donderdag, 29 Oktober 2020
Nieuws

70% van de Vlamingen ziet vakbonden als noodzakelijk om hun sociale rechten te beschermen.  En ook bij jongeren neemt het draagvlak voor vakbonden toe. 

Randstad onderzoekt al sinds 2004 het participatiegedrag van werknemers in bedrijven. Dit onderzoek wordt telkens gevoerd naar aanleiding van de sociale verkiezingen. Deze keer bevroegen ze meer dan 5.000 werknemers.

Meer overleg

Uit het onderzoek naar de houding van werknemers t.o.v. inspraak en participatie, blijkt dat werknemers veel belang hechten aan overleg. Ze verkiezen de klassieke overlegorganen (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming, syndicale delegatie) boven nieuwe participatievormen als autonome groepen of vormen van werkoverleg zoals kwaliteitskringen. Ze gaan volop voor de collectieve verdediging van hun belangen, zoals de vakbonden nu werken in de bedrijven. 

Een grote groep werknemers is vragende partij voor meer (sociaal) overleg. 84% in bedrijven tussen de 20 en 50 werknemers, 90% in bedrijven met meer dan 100 werknemers. 

Werknemers zijn eveneens het idee genegen dat er een ondernemingsraad komt in bedrijven met minder dan 50 werknemers. 74% van de respondenten bij kleine bedrijven zijn vragende partij. Dat is geen klein bier en een zeer belangrijk signaal. 

Er wordt in grote mate beroep gedaan op de syndicale delegatie. 40% van de respondenten heeft het afgelopen jaar minstens één probleem voorgelegd aan hen. Een syndicale delegatie op de werkvloer: een niet te onderschatten factor. 

Sociale verkiezingen

Werknemers blijven overtuigd dat hun collega's hun belangen verdedigen. Maar liefst 90% gaat hiermee akkoord. Mensen vanop de werkvloer zelf zijn het beste geplaatst om de belangen van de werkvloer hogerop te verdedigen. Daarenboven vindt 77% van de werknemers dat belangenvertegenwoordigers wettelijk beschermd moeten zijn

'De positie van de vakbond in de bedrijven blijft ijzersterk', leert het rapport ons. Het draagvlak is groot en neemt toe. 70% vertrouwt de vakbond. 70% vindt dat de vakbond goed weet wat er leeft bij werknemers. Er is ook een grote betrokkenheid met de vakbonden en dit gaat in stijgende lijn (44% in 2012, 54% in 2020). Jongeren staan globaal positiever ten aanzien van vakbonden. Ook dit gaat in stijgende lijn.