Energiemaatregelen onvoldoende om facturen betaalbaar te maken

dinsdag, 15 Maart 2022
Pers

De nieuwe maatregelen van de federale regering om de energiefacturen van de gezinnen betaalbaarder te maken, wegen te licht. Bij veel gezinnen staat het water hen aan de lippen. Zij slagen er niet in hun energiefactuur te betalen. Werknemers die zich met de auto naar het werk moeten verplaatsen, betalen zich blauw. Schulden stapelen zich op. De situatie op het terrein is dus zeer ernstig.

Het ABVV beoordeelt de maatregelen dan ook als onvoldoende. Onze eis om de btw op elektriciteit en gas te verlagen naar 6% wordt nu – weliswaar tijdelijk – ingewilligd. Alsook de verlenging van de uitgebreide sociale tarieven waardoor gezinnen die het al moeilijk hadden, kunnen rekenen op extra ondersteuning. Maar ook de tijdelijke verlaging van accijnzen op benzine en diesel zijn meer dan noodzakelijk.  

Het ABVV eist dat de pistes die de regering terecht aangeeft, geen loze beloftes blijven. Meer bepaald het invoeren van maximumprijzen, bij voorkeur op Europees niveau, zijn noodzakelijk. Daarnaast willen we dat er effectief werk gemaakt wordt van het afromen van de overwinsten van de energiebedrijven om ze laten terugvloeien naar de gebruikers, in de eerste plaats de werknemers en de gezinnen.

Bovenop deze tijdelijke maatregelen, eist de socialistische vakbond een meer structurele aanpak:

  • een definitieve btw-verlaging naar 6% voor elektriciteit en aardgas;
  • het definitief verlengen van het sociaal tarief waarbij er ook meer aandacht gaat naar de laagste inkomensgroepen die momenteel nog niet in aanmerking komen voor dit tarief;
  • de invoering van een correctie op de prijzen, onder meer via een omgekeerd cliquetsysteem, op energieprijzen, maar ook op brandstof;
  • en het opnemen van brandstof in de prijzenindex die geldt voor de indexering van lonen en uitkeringen.  

De laatste maanden werd nogmaals duidelijk dat de liberalisering van de energiemarkt niet werkt. Werknemers en gezinnen zijn daar de dupe van. Gelukkig hebben we nog onze automatische loonindexering die een belangrijke schokdemper is en gezinnen beschermt bij zware tegenslagen zoals in de huidige situatie. Wie nog zou spelen met het idee om onze index aan te pakken, denkt dus best geen twee maar drie keer na.