Enkele coronalessen over onze mensenrechten

woensdag, 20 mei 2020
Nieuws

De Europese Commissie wil werk maken van wetgeving die bedrijven verplicht om mensenrechten en milieunormen te respecteren in al hun activiteiten en over hun hele toeleveringsketens. Een grote stap vooruit, die ngo’s en vakbonden toejuichen. Bindende regels zijn noodzakelijker dan ooit, nu de COVID-19-crisis de limieten van ongereguleerde globalisering blootlegt. 

De Europese Commissie wil werk maken van herstel. Het herstelplan zal groen en rechtvaardig zijn – als het tenminste de lijn volgt van de Green Deal, zoals voorgesteld door de Commissie-von der Leyen in december 2019.

Een cruciaal aspect dat beleidsmakers hierbij niet uit het oog mogen verliezen, is de impact van bedrijfsactiviteiten op mensenrechten en milieu wereldwijd, via de geglobaliseerde productieketens van onder meer kledij, elektronica en voedsel. Zowel de oorzaken als de gevolgen van de huidige crisis tonen de urgentie aan van strengere regulering. 

Daarom ondertekenden we met andere organisaties een oproep. Ons land moet mee aan de kar trekken om een sociaal rechtvaardig beleid uit te stippelen dat rekening houdt met mensenrechten.