Hervorming vennootschapsrecht

donderdag, 28 Februari 2019
Pers

Het lijkt erop dat de grote hervorming van het vennootschapsrecht van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) deze namiddag finaal gestemd zal worden in het parlement. Ondanks enkele verbeteringen ten opzichte van de ontwerptekst, blijft het ABVV waarschuwen voor de sociale en fiscale gevolgen van deze hervorming.

Het ABVV heeft van in het begin drie grote kritieken geformuleerd op de hervormingsplannen van minister Geens, met name over:

  • de invoering van de mogelijkheid voor Belgische vennootschappen om hun maatschappelijke zetel op een postbus overal ter wereld te plaatsen (statutaire zetelleer);
  • het flexibiliseren en liberaliseren van de BVBA tot een BV zonder minimumkapitaal of beperkingen op het aantal eenpersoonsvennootschappen;
  • het beperken van de bestuurdersaansprakelijkheid tot een forfaitair maximumbedrag, zelfs in geval van zware fout.

Wat de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid betreft, is het ABVV tevreden dat de rechtse meerderheidspartijen hebben afgezien van het voornemen om deze beperking ook toe te passen voor zware bestuursfouten. Deze belangrijke verbetering is het resultaat van permanente syndicale druk en het werk van de parlementaire oppositiepartijen met de socialistische fractie op kop.

Gevaar niet geweken

Ondanks de verbetering op vlak van bestuurdersaansprakelijkheid blijft het ABVV fundamenteel gekant tegen deze hervorming. Zo zal de invoering van de statutaire zetelleer het voor bijvoorbeeld vanuit België geleidde transportfirma’s nog gemakkelijker worden om hun maatschappelijke zetel te plaatsten op een postbus in Bulgarije, met alle sociale en fiscale gevolgen van dien.

De flexibilisering van BVBA naar BV zal dan weer leiden tot een toename aan postbusconstructies in eigen land. Ook de zogenaamde ‘vervennootschappelijking’, waarbij grootverdieners aan personenbelasting en sociale bijdragen proberen te ontsnappen door een vennootschap op te richten, zal hierdoor nog grotere vormen aannemen.

 

Om deze redenen roept het ABVV alle partijen met een hart voor sociale en economische rechtvaardigheid op om vandaag tegen deze hervorming te stemmen!