Het ABVV op de IAO-conferentie

woensdag, 12 Juni 2019
Nieuws

Van eind mei tot begin juni houdt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) haar jaarlijkse conferentie in Genève. Dit jaar viert men er 100 jaar IAO. Ook het ABVV is op de conferentie aanwezig met een delegatie.

Vertegenwoordigers van bijna alle regeringen wereldwijd overleggen op deze internationale conferentie met vertegenwoordigers van werknemers én werkgevers. De conferentie krijgt vaak de bijnaam “Het internationale arbeidsparlement”.

Sociale rechtvaardigheid

De opdracht bestaat erin meer sociale rechtvaardigheid te realiseren en zo vrede te waarborgen. Concreet stelt de conferentie Conventies (internationale rechtsregels) op, doet het onderzoek en helpt het landen om waardig werk voor iedereen te realiseren.

Daarnaast heeft er ook telkens een Normencommissie plaats waar internationaal en gerenommeerde experten een rapport maken over de toepassing van de ILO-conventies bij de lidstaten. In totaal bespreekt men 24 lidstaten (oftewel cases) in deze commissie.

Wereldwijd

De IAO, deel van de Verenigde Naties, die de jaarlijkse conferentie organiseert, is de enige instelling op wereldniveau die is samengesteld uit zowel werkgevers, vakbonden als overheden.

De conferentie verwelkomt dit jaar zo’n 5.000 afgevaardigden uit bijna alle landen van de wereld. Ook wij hebben een delegatie ter plaatse, met onder meer ABVV-voorzitter Robert Vertenueil en algemeen secretaris Miranda Ulens. Omdat het 100 jaar IAO is, zijn er dit jaar ook heel wat staatshoofden en regeringsleiders.