ABVV onderschrijft jaarverslag Nationale Bank slechts gedeeltelijk

donderdag, 17 Februari 2022
Pers

Het ABVV kan onmogelijk akkoord gaan met bepaalde elementen van het jaarverslag van de Nationale Bank. Vooral de politieke interpretatie van de sociaaleconomische toestand is problematisch.

Waarin kan het ABVV zich vinden?

  • Het herstel was in België sterker dan voorzien, onder meer dankzij de sociale zekerheid. Dit bevestigt de belangrijke rol van de overheid in crisistijd.
  • We zagen geen golf van faillissementen, noch een noemenswaardig effect op de rentabiliteit en solvabiliteit van ondernemingen.
  • De coronacrisis versterkte de ongelijkheid, mede door de grote verschillen van impact tussen de sectoren. Niet te verwaarlozen is het genderaspect: vrouwen voelden een grotere impact van de crisis.
  • Het herstel moet inclusief en milieuvriendelijk zijn, inclusief een sociaalrechtvaardige transitie.
  • Het rapport wijst op de noodzaak van investeringen in klimaattransitie, mobiliteit, energiezekerheid, onderwijs, gezondheidszorg en digitalisering.
  • Het jaarverslag suggereert eveneens dat de kwaliteit van werk en degelijke arbeidsvoorwaarden een rol spelen om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen.
  • Opleiding is van essentieel belang doorheen de hele loopbaan.

Waarmee kan het ABVV niet akkoord gaan?

  • Het rapport spreekt expliciete steun uit aan de wet op de loonnorm (de wet van ‘96) en wijst op “potentieel schadelijke effecten van de indexering op het concurrentievermogen.” Er wordt wel gewezen op beperkte loonflexibiliteit in sectoren die met arbeidsmarktkrapte kampen, maar het belangrijkste voor de NBB blijft het concurrentievermogen van ondernemingen en dus het voortbestaan van de wet van ’96 in haar huidige vorm.
  • Het jaarverslag pleit voor een snelle “normalisering” van het Europese begrotingskader en het begrotingsbeleid. Hierbij maakt de NBB niet eens de kanttekening dat dit geen negatieve invloed mag hebben op het investeringsbeleid en de noodzakelijke inhaalbeweging van overheidsinvesteringen.
  • Ten slotte is er de roep om versoepeling van regelgeving om de komst van nieuwe ondernemingen te vergemakkelijken. Nochtans zet dit de deur op een kier voor misbruik, zoals in de bouwsector.

Omwille van de steun die in het verslag wordt uitgesproken voor het bestaande kader van loononderhandelingen, een keurslijf dat nu al jarenlang aansleept, kan ABVV-voorzitter Thierry Bodson, als regent in de regentenraad van de NBB, onmogelijk het jaarverslag in zijn volledigheid onderschrijven.

Het ABVV gaat voluit voor een herziening van de wet op de loonnorm in het voordeel van de werknemers. De vaststelling – door de Nationale Bank, nota bene – dat de Belgische ondernemingen hun winstmarges nog forser zagen toenemen dan in onze buurlanden, sterkt het ABVV in de overtuiging dat een herziening van de loonnormwet zich opdringt.