Belangrijke eerste stap: krijgen jonge moeders eindelijk verdiende rust?

dinsdag, 17 December 2019
Nieuws

Het ABVV is verheugd. Vandaag werd een belangrijke stap genomen tegen een discriminerende maatregel waarbij zwangere vrouwen die ziek worden voor hun bevalling, moederschapsverlof verliezen. We slaagden er in om vakbonden en werkgevers in de Nationale Arbeidsraad unaniem achter de afschaffing van die discriminatie te scharen.

Zwangere vrouwen die tijdens de 6 weken vóór de bevalling ziek worden of van het werk verwijderd worden, hebben hierdoor een korter postnataal verlof. Dit zorgt voor een ongelijke behandeling tussen vrouwen, afhankelijk van hun gezondheidssituatie of hun werkomgeving.

Deze vrouwen moeten namelijk sneller terug aan het werk na de bevalling met nefaste gevolgen voor hun welzijn en voor hun gezin.

Enkele maanden terug vroegen de Vrouwenraad, Gezinsbond en de 3 vakbonden in een gezamenlijke open brief dat dit aangepakt zou worden. De Nationale Arbeidsraad, met vakbonden en werkgeversorganisaties, engageerde zich vandaag om deze discriminerende maatregel aan te pakken en een concreet voorstel uit te werken in de eerste jaarhelft van volgend jaar.

Onderzoek geboorteverlof

Ook inzake het geboorteverlof heeft de Nationale Arbeidsraad vandaag een engagement genomen. 1 op vijf vaders (of meemoeders) nemen het geboorteverlof niet op. Er komt een onderzoek naar de oorzaken hiervan. Doel is om maatregelen voor te stellen die die obstakels opheffen.

Het ABVV engageert zich in dit onderzoek. Toch blijven wij pleiten voor een hervorming van het geboorteverlof op 3 vlakken:

  • Het verplicht maken van de eerste tien dagen geboorteverlof en dat met inkomensbehoud;
  • Het uitbreiden met 10 facultatieve dagen;
  • Die ook gedeeltelijk op te nemen zijn vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.

Wij vragen dat deze engagementen omgezet worden in een concrete maatregel opdat jonge gezinnen erop vooruit kunnen gaan. We blijven ons verder inzetten voor de verbetering van de sociale bescherming.