November 2011
Image
strijden tegen klimaatsverandering

Klimaatverandering: een prioriteit voor het ABVV. Lees de voorstellen van het ABVV in deze folder

Oktober 2011
Image
Vakbond ABVV | Cover Socio-economische uitdagingen en ABVV-antwoorden

We evalueren het neoliberale beleid, de aanpak van de crisis, het blinde bezuinigingsbeleid. We formuleren alternatieven die focussen op duurzame groei, solidariteit, meer banen en koopkracht,...