Dag voor Loongelijkheid v/m

20 Maart 2023, 15:14
Inhoudstype
Agenda
Description

Vrouwen verdienen vandaag gemiddeld in België nog steeds 21,6% minder dan een man op een jaar tijd. Het is alsof vrouwen niet meer betaald worden op een werkdag vanaf 15.14 uur. Mannen worden gewoon doorbetaald tot 17 uur.

Wij vragen onder andere:

  • Een hogere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.
  • Een uitbreiding van sociale opvang- en zorgstructuren.
  • Verplicht het geboorteverlof van 20 dagen en verleng het tot 15 weken, even lang als de duur van de moederschapsrust.
  • Stimuleer voltijdse tewerkstelling bij vrouwen.
  • Maak werk van werkbaar werk en herverdeling van de arbeidstijd. Een collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en compenserende aanwervingen voor alle sectoren en alle werknemerscategorieën.
  • Verhoog de quota in de directiecomités van de overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven.
  • Hervorm de loonkloofwet van 22 april 2012 voor meer efficiëntie, meer controle en effectieve sancties. En pas die ook toe op de openbare sector.
  • … 
     
dag voor loongelijkheid 2023

Links en downloads