De mobiele EU-werknemer in Vlaanderen

Februari 2015
Publicaties

Een mobiele werknemer werkt in een andere lidstaat dan zijn thuisland. De aanbevelingen in deze brochure bieden oplossingen voor een betere rechtsgarantie van deze werknemers.
Themapagina Werken over de grens

Vakbond ABVV | Brochure mobiele EU-werknemer