Echo nr. 2 - 2022

Februari 2022
Publicaties

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

  • De winsten gaan al omhoog, nu nog de lonen
  • Vakbonden dienen opnieuw alternatief landenrapport in bij de EU
  • Interpretatie van de FOD WASO van de gebruiksvoorwaarden van de werkkledij
  • Veroordeling wegens discriminatie bij de oprichting van een vakbondsdelegatie
cover echo 2 feb 2022