Europese Commissie weerlegt argument minister Geens bij hervorming vennootschapsrecht

donderdag, 26 April 2018
Pers

De voorstellen in het ‘Company Law Package’ van de Europese Commissie dat gisteren werd gepubliceerd, ontkrachten de argumenten voor de liberalisering van het Belgische vennootschapsrecht die minister Koen Geens aanvoert in zijn voorstel van hervorming.

Op woensdag 25 april publiceerde de Europese Commissie haar voorstel van nieuwe Europese regelgeving voor vennootschappen in haar ‘Company Law Package’. Een belangrijk deel van deze nieuwe regels gaat over het beperken van de vrije keuze van vennootschapsrecht binnen de Europese Unie. De Commissie stelt voor dat een vennootschap die haar zetel wil verplaatsen van de ene lidstaat naar de andere, aantoont dat ze in deze nieuwe lidstaat een werkelijke activiteit heeft en dat deze zetelverplaatsing niet dient om fiscale of sociale wetgeving te ontwijken.

Met dit voorstel ontkracht de Europese Commissie de argumenten van de Belgische minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om in het Belgische recht de vrije keuze van vennootschapsrecht in te voeren. Minister Geens wil in zijn geplande hervorming van het vennootschapsrecht de zogenaamde werkelijke zetelleer vervangen door de statutaire zetelleer. Onder de statutaire zetelleer zoals voorgesteld door minister Geens, zou elke vennootschap die in feite in België gevestigd is, vrij mogen kiezen welk vennootschapsrecht waar ook ter wereld ze op zichzelf van toepassing wil maken.

Het ABVV heeft zich steeds verzet tegen het voornemen om de statutaire zetelleer in België in te voeren alsmede tegen de onverantwoorde bevordering van de interne concurrentie binnen de EU op dit vlak. De minister argumenteerde evenwel dat deze keuze onvermijdelijk zou zijn omwille van de onwil om op EU-niveau tegen deze interne concurrentie op te treden. De voorstellen die de Europese Commissie gisteren heeft gelanceerd geven de lidstaten nu wapens in handen om zetelverplaatsingen die los staan van werkelijke economische motieven, te verbieden. Het ABVV vraagt daarom dat minister Geens van zijn voornemen om de statutaire zetelleer in België in te voeren afziet en eindelijk mee zijn schouders zet onder een krachtig vennootschapsrecht op Europees niveau dat wettelijk, fiscale en sociale ontwijking moet helpen bestrijden in plaats van te faciliteren.