Geen loonnorm zonder vooruitgang voor het minimumloon

woensdag, 19 mei 2021
Pers

Het Federaal Comité van het ABVV kwam gisteren (18/5) samen via videoconferentie. De leden van het comité – het algemeen bestuur van het ABVV met vertegenwoordigers van alle vakcentrales en intergewestelijke afdelingen – bespraken de stand van zaken van het lopende sociaal overleg met als doel de komende bijeenkomsten van de Groep van 10 voor te bereiden. Deze bijeenkomsten staan geprogrammeerd tot begin juni.

Het ABVV is van oordeel dat de regering de loonnorm niet bij Koninklijk Besluit kan vastleggen zolang er binnen de G10 geen constructieve dynamiek op gang is gebracht over de verhoging van het minimumloon. Deze verhoging moet in 2022 worden ingezet en deel uitmaken van een traject op langere termijn.

Daarbij geeft het ABVV voorrang aan de onderhandelingen in de G10. Eind mei worden de instanties opnieuw samengebracht om een stand van zaken op te maken. Naast minimumlonen, zijn SWT en eindeloopbaan onze prioritaire agendapunten.

Indien we echter moeten vaststellen dat er geen positieve perspectieven vallen te noteren, zou de socialistische vakbond kunnen overgaan tot acties in de sectoren en op interprofessioneel niveau.

Een herziening van de Wet van 1996 (de loonnormwet) die in 2017 werd verstrengd, maakt tevens deel uit van acties die het ABVV zal uitwerken.