Het ABVV eist een rechtvaardig en menselijk migratiebeleid

donderdag, 11 Januari 2018
Nieuws

De socialistische vakbond roept haar leden op deel te nemen aan de betoging van zaterdag 13 januari (14u - Noordstation in Brussel).

De laatste jaren is de situatie van migranten en mensen zonder papieren er in België alleen maar slechter op geworden. We stellen vast dat het asiel- en migratiebeleid steeds restrictiever wordt en vooral gericht is op veiligheid. Getuige daarvan is de toename van een racistisch en populistisch discours en in sommige gevallen zelfs geweld tegen vluchtelingen of mensen met een migratieachtergrond: razzia’s, mishandeling, opsluiting ... Dit is jammer genoeg geen fenomeen dat enkel in België is waar te nemen, maar ook in andere Europese landen (Hongarije, Italië, Frankrijk), wordt men geconfronteerd met mensonterende situaties als het op vluchtelingen en migranten aankomt.

Het ABVV ondersteunt de betoging van 13 januari en pleit voor een rechtvaardig migratiebeleid en tegen sociale dumping. Wij eisen van de Belgische regering een ware koerswijziging op het gebied van asiel- en migratie. Dat beleid moet zo ver als mogelijk afstaan van populistische stromingen, die geen rekening willen houden met de menselijke dimensie van migratie omwille van de mythe van het aanzuigeffect.

Vandaag heeft de regering-Michel gefaald. Aan de ene kant stuurde staatssecretaris Franken mensen die bescherming zochten in België, terug naar een dictatuur. Dat is een beleid voeren dat mensenrechten schendt. Aan de andere kant zijn de antwoorden die de premier via sociale media formuleerde aan de zwakke kant en lijken ze enkel te dienen om onaanvaardbare beslissingen van de staatssecretaris te verantwoorden. 

Als vakbond hebben wij een alternatief voor deze visie waarbij mensen met elkaar in concurrentie worden gebracht en waarbij de uitbuiting van mensen zonder papieren een extreem voorbeeld is. Wij stellen een samenlevingsmodel van gelijkheid en solidariteit voor, waar iedereen vrij kan zijn. Mensenrechten zijn geen vodje papier. Wij eisen een rechtvaardig en menselijk migratiebeleid. Mensen op zoek naar een betere toekomst terugsturen naar een land waar ze vervolging en foltering riskeren of ondergaan, met betrokkenheid van een dictatoriaal regime, is onaanvaardbaar.

 

Rudy De Leeuw
voorzitter

Robert Vertenueil
algemeen secretaris