Openbare diensten mogen niet gebruikt worden als melkkoe

woensdag, 15 Juli 2020
Nieuws

Overheidsdiensten verdienen een opwaardering. Nu meer dan ooit bewijzen de openbare diensten nu hun nut en bestaansrecht. Zij zorgen immers voor continuïteit in de noodzakelijke dienstverlening aan de burger.

Gedurende de voorbije drie maanden bleven de openbare diensten en hun personeel ten dienste staan van de burgers en van de samenleving. Zonder openbare diensten zou de samenleving en de economie helemaal stilvallen.

In plaats van de openbare diensten te ontmantelen, te privatiseren, te liberaliseren of erop te besparen is het juist hoog tijd om ze structureel te versterken. Ze verdienen een financiering die nodig is om op een correcte, continue, faire en objectieve manier de burger en de samenleving te dienen en te ondersteunen. De staat, de overheid en de openbare diensten mogen niet gebruikt worden als melkkoe.

We roepen de politiek op om de waarde van de openbare diensten te erkennen, hen te ondersteunen waar mogelijk en zo nodig zwaar te versterken. Inzetten op openbare diensten en hun personeel is inzetten op een faire en solidaire samenleving.

Investeren, investeren, investeren. Voor een volgende regering moet dit het mantra worden. Investeringen zijn broodnodig, in openbare diensten, in publieke infrastructuur en in koopkracht voor de bevolking. Ruimte voor overheidsinvesteringen moet er komen door op Europees niveau middelen en fondsen te voorzien en door de Europese begrotingsregels drastisch te versoepelen.

Daarom eisen we een einde aan het blinde besparingsbeleid van de afgelopen jaren. De lonen gingen amper vooruit maar voor de beurzen sneuvelt het ene record na het andere. De gepensioneerde of werkzoekende moet het met minder stellen of riskeert een sanctie, maar het grootbedrijf wordt in de watten gelegd. Zij die ons een begroting in evenwicht beloofden maakten de putten voor komende generaties dieper dan ooit.

  • Als we echt willen, dan kunnen we het openbaar vervoer van de toekomst uitbouwen: quasi klimaatneutrale mobiliteit voor iedereen, over landsgrenzen heen. Dit zal geld kosten, maar de kosten zullen nog veel groter zijn als we niets doen.
  • Als we echt willen, kunnen de lonen en uitkeringen omhoog, opdat iedereen voldoende koopkracht heeft voor een waardig leven. Sommige miljonairs zullen het misschien met nét iets minder moeten doen, maar dat nemen we er graag bij.
  • Als we echt willen, slagen we erin onze publieke infrastructuur op te waarderen en te zorgen voor – bijvoorbeeld – degelijke huisvesting voor iedereen, openbare parken, aanleg van bossen en natuurbescherming.