Opnieuw besparingen op de kap van zieke werknemers

donderdag, 15 Maart 2018
Pers

Vanaf 1 april 2018 zal de meerderheid van de langdurig zieke werknemers die geleidelijk aan het werk hervatten een lagere ziekte-uitkering ontvangen dan vandaag. De regering-Michel blijft onvermoeibaar de meest kwetsbare mensen in onze samenleving aanpakken. Gepensioneerden, werklozen en zieken zijn overduidelijk de favoriete slachtoffers van deze regering.

De regering heeft immers - tegen het unanieme advies van de sociale gesprekspartners in - beslist om het systeem van de vermindering van die vergoeding in functie van het goedgekeurde inkomen uit werk, aan te passen d.m.v. een verminderingssysteem in functie van het goedgekeurde arbeidsvolume.

Dit gaat in vanaf 1 april 2018. Onder het voorwendsel dat deze maatregel zieke werknemers ertoe zal aanzetten om hun werk zo snel mogelijk te hervatten… De werkelijkheid is echter helemaal anders! Het blijkt eens te meer dat deze hervorming kadert in een louter budgettair perspectief. Deze regering wil niet meer of niet minder dan nieuwe budgettaire besparingsmaatregelen doorvoeren op de kap van de zieken. Daarvan getuigen eveneens de eerste prognoses van de Ministerraad, die het rendement van deze maatregel schatte op 18 miljoen euro voor het tweede semester van 2017.

De vakbonden hebben zich altijd verzet tegen deze aanpak. Volgens het ABVV is de hervorming namelijk nefast voor zieke werknemers, aangezien het leidt tot lagere uitkeringen voor zieke werknemers die gedeeltelijk het werk hervatten en de toelating hebben om meer dan 1/5e te werken en die een laag of gemiddeld inkomen hebben. Diegenen met een hoog inkomen daarentegen, zullen er ten opzichte van de huidige regelgeving wél beter van worden.

  • Een werknemer met een maandloon van 1.500 euro voor een voltijdse baan, die toegelaten wordt om in arbeidsongeschiktheid (minder dan 1 jaar) het werk halftijds te hervatten, zal volgens de nieuwe regels maandelijks een ziekte-uitkering ontvangen van 630 euro. In het huidige systeem zou dat 854 euro zijn. Deze werknemer ontvangt dus 224 euro per maand minder. Daarentegen zal een werknemer in dezelfde situatie maar met een maandloon van 4500 euro voor een voltijdse job, in het nieuw systeem een ziekte-uitkering ontvangen van 1526 euro per maand in plaats van 1232 euro nu. Die werknemer zal dus maandelijks 294 euro meer ontvangen.

In het persdossier vind je meerdere voorbeelden en berekeningen terug.

De impact van deze zoveelste aanval van de regering-Michel op het bedrag van de uitkeringen, zal trouwens voelbaar zijn voor iedere zieke werknemer. De Socialistische Mutualiteit heeft een simulator online gezet om te zien hoeveel de uitkering bedraagt vóór en na de hervorming.

Deze maatregel is voor het ABVV sociaal onrechtvaardig en onaanvaardbaar. De regering neemt opnieuw zieken onder vuur (in dit geval gaat het over de mensen met een laag of gemiddeld inkomen die terugkeren naar een gedeeltelijke beroepsactiviteit, ondanks een arbeidsongeschiktheid van 50% of meer).

Deze aanvallen moeten stoppen. Werknemers-  en zieke werknemers in het bijzonder - hebben recht op een sterke sociale bescherming die bedoeld is om hen te beschermen, en dus niet om hen in de armoede te duwen!