Overwinning voor het ABVV: €150 extra voor coronawerklozen

vrijdag, 11 December 2020
Pers

Ongeveer 350.000 tijdelijk werklozen door corona krijgen een premie van minstens 150 euro. Dit is een duidelijk overwinning voor het ABVV.

Na verschillende weken onderhandelingen op aansturen van het ABVV besliste de regering tot betaling van 150 euro premie aan iedereen die minstens 53 dagen te lijden heeft gehad onder tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis tussen 1 maart en 30 november 2020. De regeling geldt voor tijdelijke werkloosheid overmacht en economische werkloosheid (arbeiders en bedienden) ten gevolge van corona.

Deze premie wordt verhoogd met 10 euro per dag vanaf de 68ste dag tijdelijke werkloosheid.

Wie een uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangen heeft:

  • voor minder dan 53 dagen, heeft geen recht op de premie; 
  • voor 53 tot en met 67 dagen, heeft recht op 150 euro bruto (er wordt nog 15% voorheffing ingehouden);
  • vanaf 68 dagen, heeft recht op het minimumbedrag van 150 euro + 10 euro per dag boven de grens van 67 dagen. Voorbeeld: 72 dagen, 5 dagen meer dan 67, geeft recht op 150 + 5x10 = 200 euro bruto.

De premie wordt automatisch gestort door de uitbetalingsinstelling, die spoedig de nodige informatie krijgt van de RVA. De ongeveer 350.000 begunstigden mogen de premie verwachten voor het einde van het jaar.

Dit is een duidelijke syndicale overwinning die rechtstreeks ten goede komt aan zij die inkomensverlies hebben geleden door de Covid-19-pandemie.