Regeringsplannen zware beroepen = pensioendiefstal voor de werknemers

vrijdag, 20 April 2018
Pers

Dat deze regering de pensioenen van de werknemers als een besparingspost ziet, blijkt opnieuw uit teksten die op de tafel van de ministerraad liggen. Uit deze teksten (die betrekking hebben op de publieke sector), blijkt dat de regering de jaren ‘effectief gepresteerd belastend werk’ die zwaarder doorwegen bij de toegang tot het vervroegd pensioen, niet zou erkennen voor de berekening van het pensioen. Zo zal een werknemer misschien wel vroeger kunnen vertrekken, maar zal het pensioenbedrag lager liggen omdat er minder loopbaanjaren zijn.

Het verlies aan pensioen kan oplopen tot 254 euro per maand

Wij berekenden het minimaal en het maximaal verlies voor werknemers die op 60 jaar met vervroegd pensioen kunnen.

De geldende loopbaanvoorwaarden zullen dan zijn:

  • 60 jaar mits 44 jaar loopbaan in het algemene stelsel
  • 60 jaar mits 42 jaar effectieve prestaties belastend werk in één categorie
  • 60 jaar mits 40 jaar effectieve prestaties belastend werk in twee categorieën.
  • 60 jaar mits 38 jaar effectieve prestaties belastend werk in drie categorieën.

Ter herinnering: de drie categorieën zijn fysieke belasting, arbeidsorganisatie en verhoogd veiligheidsrisico. Aan elk van die categorieën werd een coëfficiënt toegekend op basis waarvan de loopbaan kan ingekort worden. Deze coëfficiënten zijn cumuleerbaar.

Voor de personen die op 60 jaar met vervroegd pensioen mogen gaan, hebben we het minimaal en maximaal verlies berekend.

Om het minimaal verlies te berekenen, vertrekken we van het minimumpensioen van 1.212 euro voor een volledige loopbaan van 45 jaar en passen we vervolgens de categorieën belastend werk toe die de loopbaanvoorwaarden doen afnemen.

Vervroegd pensioen op 60 jaar

Minimumpensioen

Maandelijks pensioenverlies ten gevolge van belastend werk

Jaarlijks verlies

met 44 jaar loopbaan

€1.185

 

 

met 42 jaar loopbaan en 1 categorie belastend werk

€1.131

€54

€646

 

met 40 jaar loopbaan en 2 categorieën belastend werk

€1.077

€108

1.293

met 38 jaar loopbaan en 3 categorieën belastend werk

€1.023

€162

€1.939

 

Voor het maximaal verlies nemen we voor elk loopbaanjaar het berekeningsplafond in aanmerking. Hieronder volgt een theoretisch voorbeeld van een bediende[1] die gedurende zijn volledige loopbaan een loon heeft verdiend dat minimaal gelijk was aan het loonplafond voor elk van de kalenderjaren.

 

Vervroegd pensioen op 60 jaar

Maximaal verlies (voor elk kalenderjaar, rekening houdend met het behaalde loonplafond)

Maandelijks pensioenbedrag

 

Verlies vervroegd pensioen zwaar beroep/gewoon vervroegd pensioen

Totaalverlies indien de gepensioneerde nog 10 jaar leeft

met 44 jaar loopbaan

€2.357

per maand

per jaar

met 42 jaar loopbaan eb 1 categorie belastend werk

€2.277

€80

€961

€9.612

met 40 jaar loopbaan en 2 categorieën belastend werk

€2.190

€167

€2.006

€20.061

met 38 jaar loopbaan en 3 categorieën belastend werk

€2.103

€254

€3.052

€30.524

 

 

Conclusie? Hoe meer belastend je werk is, hoe groter je pensioenverlies zal zijn! Van 54 euro tot 254 euro op maandbasis.

Bovendien voorzien die teksten dat de voorbije periode – de periode voor de toepassing van het nieuwe systeem – enkel in rekening zal worden genomen voor maximum 5 jaar en enkel indien de betrokkene nog een belastende functie uitoefent. Dit betekent dat werknemers die gedurende 30 jaar een belastende job hebben uitgeoefend, in het beste geval slechts met enkele maanden vervroegd op pensioen zouden kunnen gaan.

Deze plannen bevestigen onze vermoedens dat de regering met haar pensioenhervorming, niets meer of niets minder dan besparingen voor ogen heeft. Besparingen op de kap van mensen die een leven lang hard gewerkt hebben en meestal niet in voordelige omstandigheden.

De socialistische vakbond eist concreet dat, niet alleen bij de toegang tot het vervroegd pensioen, maar ook bij de berekening van het pensioenbedrag rekening gehouden wordt met de verhogingscoëfficiënten.

Het wordt tijd dat de regering stopt met werknemers te zien als een besparingspost. Ons syndicaal verzet tegen de pensioenplannen van Bacquelaine wordt onverminderd voortgezet met de betoging op 16 mei te Brussel.


[1] De berekening geldt voor een bediende want voor arbeiders kan een dergelijke maximum pensioenberekening nu niet worden gemaakt omdat er voor deze beroepscategorie pas vanaf 1981 loonplafonds werden ingevoerd.