Solidariteit met Tunesische vakbonden na uitwijzing algemeen secretaris EVV

woensdag, 22 Februari 2023
Nieuws

Samen met de hele Europese en internationale vakbeweging veroordeelt het ABVV krachtig de uitwijzing uit Tunesië van Esther Lynch, algemeen secretaris van het Europees Vakverbond (EVV), waarbij het ABVV is aangesloten.

Esther Lynch maakte deel uit van een internationale delegatie van vakbondsleden die eind vorige week hun solidariteit kwam betuigen met de Tunesische Algemene Vakbond (UGTT). Die is het slachtoffer van een intimidatie- en pestcampagne van de Tunesische autoriteiten. De vakbondsvrijheden liggen hier steeds meer onder vuur. Er waren de arrestatie op 31 januari van vakbondsleider Anis Kaabi, het ontslag van syndicaal verantwoordelijken, talrijke gerechtelijke procedures tegen vakbondsleden, het inzetten van de ordediensten om de vakbondsactiviteiten in de kiem te smoren en de promotie van door werkgevers gedomineerde vakbonden.

Esther Lynch herinnerde er tijdens een door de UGTT georganiseerde manifestatie in de stad Sfax aan dat betogen, vreedzaam protesteren en staken erkend zijn in het internationaal recht en dat dat moet worden gerespecteerd. Prompt werd haar opgedragen het Tunesische grondgebied binnen 24 uur te verlaten.

Het ABVV heeft een protestbrief gestuurd naar de Tunesische ambassade in België en bracht de bevoegde Belgische autoriteiten op de hoogte. Het EVV heeft de Europese Commissie geïnterpelleerd.

Het ABVV sluit zich aan bij het de UGTT dat in een verklaring van 20 februari de Tunesische autoriteiten oproept tot een andere aanpak en de “dialoog weer aan te knopen als [enige] manier om geschillen op te lossen.”